Kõvendi Kovete K

Kõvendit Kovete K kasutatakse koos lahustipõhise kontaktliimi ja jalatsitaldade liimiga.

Erifunktsioonid

  • Parandab liite kuumus-, õli-, määrdeaine- ja kemikaalikindlust

Kasutusala

Kovete K on väga reaktiivne isotsüanaatkõvendi, mida kasutatakse polüuretaan- ja polükloropreenliimidega. Parandab liite vastupidavust kuumusele, kemikaalidele, õlile, määrdeainetele, plastifikaatoritele jne.

Pakendi suurus
Product Code
Kovete K 1 kg T1970.001  
Pakendi suurus Kovete K 1 kg
Product Code T1970.001
 
Erikaal

1,0 kg/dm³

Ladustamine

Säilitusaeg 24 kuud avamata nõudes temperatuuril +20 °C.

Segamissuhe

3%–10%

Kasutusjuhis

Kui kõvendit kasutatakse koos polüuretaanliimidega (Novaflex), tuleb liidetavat pinda aktiveerida umbes 6 tundi pärast liimi pinnalekandmist.

Keskkond ja ohutus

Toode sisaldab kergesti lenduvaid, väga süttivaid lahusteid. Vältige toote asjatut kokkupuudet nahaga ja kokkupuudet värske tootega – kandke kaitsekindaid. Vaadake kemikaali ohutuskaarti. Teavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.

Soome Võtmelipp