M1 EmissiooniklassSoome Võtmelipp

Kiiltomelt 1525

Kasutusala

Kiiltomelt 1525 on pakendite jaoks ette nähtud kiirsiduv kuumsulamliim. Sobib paberi, papi ja lainepapi liimimiseks. Liimi kõik komponendid vastavad toiduainepakendite määruse FDA 175.105 nõuetele.

Värvid

Helekollakas

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril kuni +40 °C, 24 kuud.

Avatud aeg

keskmise pikkusega

Viskoossus

1200 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Pakendi suurused

10 kg

Pehmenemistemperatuur

109 °C (DIN 52011)

Kasutustemperatuur

150...180 °C

Kasutusjuhis

Sobivateks pealekandmise vahenditeks on pihustusotsak, ketas ja siirdemehhanism.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassSoome Võtmelipp