Kiiltomelt 1285

Kiiltomelt 1285 on EVAC-kuumsulamliim seotiste tegemiseks vineeritööstuses.

Erifunktsioonid

  • Elastne
  •  Hea algne kuumnakkuvus
  •  Saadaval ka sinisena
  •  Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi kategooria M1 nõuetele

Kasutusala

Toodet Kiiltomelt 1285 kasutatakse kase- ja okaspuuvineeri liimimiseks. See on hea kuumnakkuvusega kiirsiduv kuumsulamliim. Vastab ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele.

Pakendi suurus
Product Code
Kiiltomelt 1285 10 kg T7247.010  
Pakendi suurus Kiiltomelt 1285 10 kg
Product Code T7247.010
 
Värvid

kollakas ja sinine

Ladustamine

Avamata pakendis, temperatuuril max +40 °C, 36 kuud

Avatud aeg

Lühike

Viskoossus

8500 mPas, 160 °C 10 s?¹

Pehmenemistemperatuur

110 °C (DIN 52011)

Kasutustemperatuur

150…180 °C

Kasutusjuhis

Sobib pealekandmiseks otsakuga (vineerivalmistusseade)

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassSoome Võtmelipp