Kiilto XM

Kasutusala

Kiilto XM on pritsitav valmis viimistuspahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Pärast kuivamist on pind hele ja sile ning värvimiseks valmis. Enne tapeetimist soovitame aluspinna kruntvärvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

Kulu

1,0 kg/ m2 /mm

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto XM / exp 15 l 6411512015156
Pakendi suurus Kiilto XM / exp 15 l
EAN-kood 6411512015156
 
Värvid

hallikasvalge

Erikaal

u 1,0 kg/l

Ladustamine

Avamata originaalpakendis, temp. üle +5 °C, 1 aasta

Kulu

1,0 kg/ m2 /mm

Kihi paksus

max 5 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (kihi paksus kuni 2 mm), u 2–3 päeva (kihi paksus kuni 5 mm) (sõltuvalt töötingimustest)

Pakendi suurused

15 l kott

Külmakindlus

ei tohi külmuda

Max tera suurus

0,2 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovituslik temperatuur: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Eemaldage pinnalt kõik naket halvendavad materjalid. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel võib pahteldatud pinna enne uue kihi pealekandmist lihvida ja puhastada.

Kiilto XM on valmispahtel. Pärast pikemaajalist ladustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet vähese veega. Saab peale kanda kõrgsurvepritsiga või käsitsi teraslabidaga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.