Kiilto WSH Niiskuskindel valge seinapahtel 1–2 mm

Valge, ülevärvitav peenpahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Pind on ülevärvitav. Ei sobi plaatide või hüdroisolatsioonimastiksi all kasutamiseks. Laustasandamisel kihipaksus 1–2 mm. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • valge, tsemendibaasil, ülevärvitav
  • viimistluspahtel värvitavatele seintele ja lagedele
  • kulu 1,3 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 2 mm/1 p
  • sisetingimustesse

Kasutusala

Kiilto WSH on peenpahtel seinte ja lagede tasandamiseks siseruumides. Sobib kivimaterjalist pindade ja kipsplaatide tasandamiseks ruumides, kus on nõutav hea kulumiskindlus. Pind on ülevärvitav. Plaatide ja hüdroisolatsioonimastiksi all on soovitatav kasutada näiteks märgade ruumide jaoks ette nähtud seinapahtlit Kiilto SK.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512404202
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512404202
 
Värvid

Valge

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Kihi paksus

tasandamisel 1–2 mm

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

6,5–7,0 l vett / 20 kg pahtlit

Tööaeg

3–4 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

0,25 mm

Sideaine tüüp

polümeeri-tsemendi-lubjakiviabaasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL05 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Kuivad pinnad tuleb enne pahteldamist niisutada (mitte kipsplaadi pind). Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto WSH pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraslabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp