Kiilto välisnurgatugevdustükk

Kiilto välisnurgatugevdus paigaldamiseks koos Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitega.

Kasutusala

Elastne nurgatugevdustükk paigaldamiseks koos võõbatavate hüdroisolatsioonimastiksitega.Kasutamiseks KeraSafe veetõkkesüsteemi osana.

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 2 aasta.

Kihi paksus

u 0,35 mm

Sideaine tüüp

PolüetüleenkilePP-fliis

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEED