Kiilto tugevduskangas

Tugevduskangas kasutamiseks koos Kiilto ühekomponentse hüdroisolatsioonimastiksiga.

Kasutusala

Kiilto tugevduskangast võib kasutada Kiilto ühekomponentse hüdroisolatsioonimastiksi kihtide vahel kogu vettpidavaks töödeldud alal. Tugevduskangas sobib ka nurkade, ühenduskohtade, kaldenurkade ja materjali liitekohtade tihendamiseks. Kasutatakse koos Kiilto veetõkkesüsteemi kuuluvate Kiilto ühekomponentsete hüdroisolatsioonimastiksitega.

Pakendi suurus
EAN-kood
10 m x 1 m 6411513592106
Pakendi suurus 10 m x 1 m
EAN-kood 6411513592106
 
Ladustamine

Jahedas kohas, temperatuur mitte alla +1 °C, valguse eest kaitstult.

Kihi paksus

u 0,3 mm

Sideaine tüüp

Polüpropüleen

Aluspõranda niiskus

< 90 % RH

Kasutustemperatuur

+15 °C kuni +25 °C

Kasutusjuhis

Seinad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind tsementi sisaldava Kiilto seinatasandusseguga. Kuivad seinapinnad tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida sobiva krundiga vastavalt juhistele. Paigaldage Kiilto ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks seinapinnale, kuhu edaspidi paigaldate tugevduskanga. Suruge tugevduskangas värskele mastiksile. Paigaldage teine hüdroisolatsioonimastiks, nii et kangas on läbi märgunud ja mastiksiga kaetud. Laske hüdroisolatsioonimastiksil kuivada vähemalt 6 tundiPõrandad:Vajadusel lihvige ja/või tasandage ebaühtlane aluspind Kiilto tasandusseguga. Kuiv põrandapind tuleb enne veetõkke pealekandmist kruntida sobiva krundiga vastavalt juhistele. Paigaldage Kiilto ühekomponentne hüdroisolatsioonimastiks pinnale, kuhu edaspidi paigaldate tugevduskanga. Suruge tugevduskangas värskele hüdroisolatsioonimastiksile. Paigaldage teine hüdroisolatsioonimastiks, nii et kangas on läbi märgunud ja mastiksiga kaetud. Laske hüdroisolatsioonimastiksil kuivada vähemalt 6 tundi.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEED