Kiilto TT Niiskuskindel seinapahtel 1–5 (30) mm

Tasandus- ja täitepahtel kivimaterjalist- ja plokkeinte tasandamiseks niisketes ja kuivades ruumides. Osaline tasandamine 1–30 mm, laustasandamine 1–5 mm. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Tsemendialusel.

Erifunktsioonid

  • tsemendialusel pahtel kivipindade tasandamiseks
  • kuivadesse ja märgadesse ruumidesse
  • kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes
  • kuivamisaeg: laustasandus 1 päev, kohttasandus 1–4 päeva
  • kihi paksus:  1–5 mm, kohttasandus 1–30 mm
  • kulu 1,4 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiilto TT on seinapahtel kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib kivimaterjalist pindade tasandamiseks ja täitmiseks. Tasandatud pinna võib plaatida või hüdroisoleerida Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Samuti saab pinna üle pahteldada muude Kiilto seinapahtlitega kasutuskohast sõltuvalt.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512153209
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512153209
 
Värvid

Hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 1-30 mm, tasandamine 1-5 mm.

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

4,0–4,5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

3–4 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

0,5 mm

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Survetugevus

CSIII (EN 998-1)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Imavad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto TT pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp