Kiilto TopPlan Peentasandussegu 1–10 mm

Väga hea isetasanduvusega peentasandussegu. Ideaalne põrandate tasandamiseks, millele paigaldatakse põrandakate. Tagab kõva ja sileda pinna. Sobib ka värviga kaetavate põrandate jaoks. Sobib pumbaga pealekandmiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  •  peentasandussegu põrandapindade tasandamiseks
  •  hea isetasanduvus
  •  sobib pumbaga pealekandmiseks, ülevärvitav
  •  käimiskindel u 3 tunni pärast
  •  põrandakatte saab paigaldada 16 tunni pärast / 2–3 mm, 1 päeva pärast / 10 mm
  •  kulu 1,6 kg/m²/mm
   

Kasutusala

Sobib 1–10 mm põrandatasanduskihi paigaldamiseks enne põrandakatte paigaldamist. Väiksematele pindadele (u 2 m²) paigaldatav kuni 20 mm paksuse kihina. Peentasandussegu Kiilto TopPlan sobib ka tugeva betoonpõranda tasandamiseks enne mosaiikparketi paigaldamist (min kihipaksus 2 mm).

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks karedad, ebatasased alad ja kõrged servad. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

Pindamiskuiv

16 tundi / 2–3 mm; 24 tundi / 10 mm

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 3 h

Kahanemine

< 0,6 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

Kihi paksus

1–10 mm (väikesed pinnad 20 mm)

Viskoossus

Valguvus 150–160 mm, EN 12706

Segamissuhe

4,5–5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 20 min.

Nakketugevus

(> 1,5 MPa), EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,3 mm

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake TopPlan pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord.

Laotage segu ühtlaselt laiali laia teraspahtlilabidaga. Tasandussegu võib pinnale kanda ka sobiva segupumbaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda.

Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp