Kiilto Tex Floor liim

Veepõhine vaibaliim spetsiaalselt tekstiilkatete liimimiseks laeva- ja paaditööstuses. IMO-klassifikatsioon. Sobib ka tavaliste põrandakatete liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • kergesti peale kantav
  • sobib kasutamiseks ka vildist aluskihi peal laeva- ja paaditööstuses
  • IMO-klassifikatsioon

Kasutusala

Veepõhine põrandaliim tekstiilpõrandakatete liimimiseks kuivades siseruumides.

Kulu

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto Tex Floor 15 l 6411511013153
Pakendi suurus Kiilto Tex Floor 15 l
EAN-kood 6411511013153
 
Erikaal

1,2 kg/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp üle +1 °C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Tööaeg

märgseotis 0–20 min
järelmärgseotis: 20–40 min (23 °C, 50% RH)

Pakendi suurused

15 l

Külmakindlus

jäätub

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Aluspõranda niiskus

betoon: max 85% RH
puit: 8–12%

Kasutustemperatuur

+18...+25 °C

Kasutusjuhis

Põranda aluskate peab olema kuiv, kindel, ühtlane ja puhas. Karedate ja ebaühtlaste pindade tasandamiseks kasutage sobivat Kiilto põranda tasandussegu. Alusmaterjalina saab kasutada spetsiaalset vilti, mis on ette nähtud kasutamiseks liimitava põranda aluskihina. Järgige vildist aluskihi tootja paigaldusjuhiseid. Tekstiilkatete paigaldamiseks kasutatakse märgseotismeetodit. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabidaga. Kui alusmaterjal on mitteimav, siis veenduge, et põrandakate oleks niiskust läbilaskev. Sobib põrandakütte korral. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.

Tekstiilkatete liimimisel mõjutab kasutatav liimikogus seotise lõpptugevust. Kui liimitakse katteid, mis peavad olema tulevikus hõlpsasti vahetatavad, tuleb liimi kogust alati enne katte paigaldamise alustamist testida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassIMOLEEDSoome Võtmelipp