Kiilto Raksa Ehitusliim

Sobib ideaalselt mineraalvilla, stüroksi ja akustiliste plaatide ning eri tüüpi pehmete plaatide kinnitamiseks seintele ja lagedele. Hea algnake.

Erifunktsioonid

  • suurepärane algnake
  • valkjas
  • kulu 1–2 m²/l, sõltuvalt aluspinnast, liimitavast materjalist ja liimimismeetodist (pätsidena pealekandmisel isegi 4 m²/l)
  • sobivad materjalid: akustikaplaadid, kipskartongplaadid,  remontkipsplaadid, dekoratiivplaadid

Kasutusala

Hea algnakkega spetsiaalliim isolatsiooni - ja akustiliste plaatide ning eri tüüpi pehmete paneelide liimimiseks seintele ja lagedele.

Kulu

Umbes 1 –2 m2 sõltuvalt alusest, liimitud materjalist ja liimimeetodist.

Pakendi suurus
EAN-kood
1 l 6411511022018
3 l 6411511022032
10 l 6411511022100
15 l 6411511022155
Pakendi suurus 1 l
EAN-kood 6411511022018
 
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411511022032
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411511022100
 
Pakendi suurus 15 l
EAN-kood 6411511022155
 
Erikaal

1,5 kg/l

Ladustamine

Suletud pakendis, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist ladustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

Umbes 1 –2 m2 sõltuvalt alusest, liimitud materjalist ja liimimeetodist.

Tööaeg

15–25 min.pikendatud märgliimimine:

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Külmakindlus

jäätub (kuivanud liimivuuk on külmumiskindel)

Aluspõranda niiskus

betoon: max 4% kaalu osa või 90% RH

Töötingimused

Liiga kõrge õhuniiskus ruumis aeglustab kuivamist ja võib tekitada probleeme.

Kasutustemperatuur

+18–25 °C

Kasutusjuhis

Sobivad aluspinnad on betoon, müüritis, ehitusplaat, värvitud pinnad (niiskuskindlad) ja enamik plastidest (v.a PE, PP või PTFE). Aluspind peab olema kuiv ja tolmuvaba. Sõltuvalt materjali tekstuurist ja kaalust kandke liimi peale laikudena, 8–10 cm laiuste triipudena või kogu pinnale nii, et plaadi servad oleksid liimiga ühtlaselt kaetud. Kui liim on peale kantud, suruge plaat kohe vastu aluspinda. Soovitame asetada esimene paneel 5–10 cm kaugusele oma lõplikust asendist, libistada see vajutades ettenähtud kohale ja koputada kinni. Liimil on hea algnake, seega tavaliselt ei ole vaja täiendavat toestust, isegi mitte rippuvate konstruktsioonide puhul. Liimivuuk saavutab lõpliku tugevuse 1–5 päeva jooksul sõltuvalt valitsevatest tingimustest. Liimi kuivamist kunstlikult mitte kiirendada.

Keskkond ja ohutus

Vältida värske toote nahale sattumist, kanda kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp