Kiilto Pro Lino põrandaliim

Kergesti pealekantav akrüüldispersioonliim linoleumist põrandakatete ja -plaatide ning tekstiilist tagaküljega põrandakatete paigaldamiseks betoonist ja ehitusplaatidest aluspindadele. Ei sisalda plastifikaatoreid ega 2-etüülheksanooli.

Erifunktsioonid

  • kiire ja hea algnake
  • kerge peale kanda
  • tugev kleepuvus
  • kõrge kuivainesisaldus
  • pikk tööaeg

Kasutusala

Veepõhine akrüüldispersioonliim linoleumi ja tekstiilist tagaküljega põrandakatete paigaldamiseks betoonist, tasanduskihtidest ja ehitusplaatidest aluspindadele. Ei sobi plastifitseeritud vinüülpõrandate jaoks. Ehitusmaterjalide klassifitseerimissüsteemi heitkoguste kategooria M1 nõuetele vastav materjal.

Kulu

Linoleum 3 m²/l
Tekstiilist tagaküljega põrandakatted 3 m²/l

Erikaal

1,2 kg/l

Ladustamine

Võib säilitada tihedalt suletud originaalpakendis jahedas kohas, mitte alla +1 °C. 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

Linoleum 3 m²/l
Tekstiilist tagaküljega põrandakatted 3 m²/l

Tööaeg

märgliimimine 0–20 min

Pakendi suurused

10 l plastnõu

Külmakindlus

jäätub

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Aluspõranda niiskus

- betoon: max 85% RH
- puit: 8–12%

Kasutustemperatuur

+18–20 °C

Kasutusjuhis

Aluspind peab olema kuiv, tugev, sile, tolmu- ja rasvavaba. Liim kantakse aluspinnale hammastatud liimikammiga. Põrandakate pressitakse värskele liimile. Põrandakate pressitakse ja hõõrutakse viivitamatult põrandale ning rullitakse seejärel üle. Vuukidest välja pressiv liim ja liimiplekid eemaldatakse värskelt. Võtke arvesse ka põrandakatte tootja üksikasjalikke paigaldusjuhiseid.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet värske tootega. Hoolitsege ka hea ventilatsiooni eest. Sulgege pakend kohe pärast kasutamist. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Tööriistade pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Värsked tootejäätmed kuivatatakse, kuivprodukt sobib prügilasse ladestamiseks. Tootel on olemas eraldi ohutuskaart.

M1 EmissiooniklassLEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp