Kiilto Pro Fix plaatimissegu

Tugevdatud plaadiliim

Erifunktsioonid

  • Igas mõõdus keraamilistele plaatide, sealhulgas klinkerplaatide kinnitamiseks
  • Elastne, lihtsalt pealekantav
  • Hea nakketugevus
  • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • Pikk tööaeg
  • Niiskuskindel
  • Külmakindel

Kasutusala

Väga vastupidav vee- ja külmakindel plaadisegu seina- ja põrandaplaatide, klinkerplaatide, väikeste, keskmise suurusega ja suurte keraamiliste plaatide ning tehis- ja looduslike kivide liimimiseks. Sobib plaatimiseks tsemendibaasil seguga krohvitud või tasandatud aluspinnale, kipskrohvile, betoonile, kergbetoonile, tellisele ja kipskartongplaadile. Sobib Kiilto hüdroisolatsiooni- ja niiskustõkkematerjalidega töödeldud pindade plaatimiseks ning kasutamiseks küttega põrandatel. Sobib mineraalvillast soojustusplaatide liimimiseks ja fassaadisoojustuse paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi ahjude ja kaminate plaatimiseks.

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 4620750490270
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 4620750490270
 
Libisemine

≤ 0,5 mm

Ladustamine

12 kuud

Valmissegu kasutusaeg

3 tundi (temperatuur 20±2 °C)

Avatud aeg

30 min (Т = 20±2 °C, W = 50±5%)

Kihi paksus

3–6 mm

Segamissuhe

0,24–0,27 l / 1 kg segu kohta
(4,8–5,4 l / 20 kg koti kohta)

Nakketugevus

≥ 1,5 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, T = 20±2° C, W ≥ 50%)

Pakendi suurused

20 kg

Segu värv

Hall

Külmakindlus

F35

Max tera suurus

≤ 0,63 mm

Sideaine tüüp

Portlandtsement

Tarbimine

2,8 kg/m2, segukammi hammastus 6 x 6 mm

Kasutusjuhis

Töötingimused:
Ruumi ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja plaatimisele järgneva kolme päeva jooksul olema vahemikus +5–30 °C. Plaatimise ajal vältida otsest päikesevalgust ja tuuletõmmet. Kuivamisaega mõjutavad oluliselt töötingimused, nagu näiteks ruumi temperatuur ning aluspinna kvaliteet ja niiskus. Seetõttu saab meie soovitustes esitatud andmeid kasutada ainult lähteandmetena.
Aluspinna ettevalmistus:
Aluspind peab olema kuiv, tasane, tugev ja puhas. Eemaldage pinnalt vana värv, lahtised ja niiskuskartlikud osad. Väikse ebatasasuse (vähem kui 5 mm) korrigeerimiseks võib kasutada sama plaadisegu. Liiga kuivad aluspinnad tuleb enne plaatimist kruntida Start Primer nakkedispersiooniga vastavalt juhistele või niisutada veega.
Märgades ruumides töödelda imavad aluspinnad nagu kipskartongplaat või tasandatud aluspind enne plaatimist Kiilto hüdroisolatsioonimaterjaliga vastavalt juhistele.
Segu valmistamine: puistake koti sisu toatemperatuuril (+10–20 °C) puhtasse vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista 5–10 minutit, seejärel segage enne tööde alustamist veelkord aeglaselt läbi. Segu tuleb kasutada ära 3 tunni jooksul (+20 °C ).
Ärge kasutage tootja poolt ette antust suuremat või väikemat veekogust, kuna see võib halvendada plaadisegu lõpptugevust.
Pealekandmine:
Kandke segu plaaditavale pinnale plaadikammi sileda poolega. Seejärel töödelge segukammi hammastatud poolega ala, mille jõuate plaatida 10–20 minuti jooksul. Suruge plaadid pinnale ja korrigeerige nende paigutust õrnade ringjate liigutustega. Vuukimistöödega võib toatemperatuuril alustada 1–3 päeva möödudes pärast plaatide paigaldust. Värsked plaadisegu plekid võib maha pesta vee või niiske lapiga. Kuivanud toodet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE