Kiilto Pro Fix objekt plaatimissegu

Tugevdatud plaadiliim

Erifunktsioonid

  • Kõigile plaatidele ja keraamilistele plaatidele
  • Elastne, hõlpsalt pealekantav
  • Hea liimuvus
  • Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
  • Pikk tööaeg
  • Niiskuskindel
  • Külmakindel
  • Sobib basseinide katmiseks

Kasutusala

Väga vastupidav vee- ja külmakindel liim seina- ja põrandaplaatide, klinkerplaatide, väikeste, keskmise suurusega ja suurte keraamiliste plaatide ning tehis- ja looduslike kivide liimimiseks. Sobib karedale aluspinnale, kipskrohvist, betoonist, vahtbetoonist, õhutatud betoonist, tellisest ja kipsist aluspinnale. Sobib Kiilto vee- ja niiskusisolatsioonmaterjalidega töödeldud pindade plaatimiseks ning põrandaküttega kasutamiseks. Sobib mineraalvillast soojustusplaatide liimimiseks ja fassaadisoojustuse paigaldamiseks välistingimustes. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Saab kasutada pindadel, mis on pidevas kokkupuutes veega (nt basseinides), kui plaadivuukide vuukimiseks on kasutatud vuugitäidist Kiilto Saumalaasti.
Ei sobi pindade..., küttekehade ega kaminate katmiseks.

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 4620750490270
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 4620750490270
 
Libisemine

≤ 0,5 mm

Ladustamine

12 kuud

Valmissegu kasutusaeg

3 tundi (temperatuur 20±2 °C)

Avatud aeg

30 min (Т = 20±2 °C, W = 50±5%)

Kihi paksus

3–6 mm

Segamissuhe

0,24–0,27 l / 1 kg segu kohta
(4,8–5,4 l / 20 kg koti kohta)

Nakketugevus

≥ 1,5 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, T = 20±2° C, W ≥ 50%)

Pakendi suurused

20 kg

Segu värv

Hall

Külmakindlus

F35

Max tera suurus

≤ 0,63 mm

Sideaine tüüp

Portlandtsement

Tarbimine

2,8 kg/m2, kui kasutate 6×6 mm segukamm-kellut

Kasutusjuhis

Töötingimused.
Õhu, kipsi ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja järgmise 3 päeva jooksul olema vahemikus +5–30 °C. Kipsi pealekandmise ja kuivamise ajal vältige selle paljastamist otsesele päikesevalgusele ja tuuletõmbusele.
Kuivamisaeg oleneb kohalikest töötingimustest, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna kvaliteet ja niiskusesisaldus. Seetõttu saab meie soovitustes esitatud andmeid kasutada ainult üldise viitematerjalina.
Pinnahooldus.
Pinnad peavad olema kuivad, ühtlased, jäigad ja puhtad. Eemaldage pinnalt vana värv, lahtised osakesed ja mitteniiskuskindlad aluspinnad. Väikse ebatasasuse (vähem kui 5 mm sügav) ühtlustamiseks võib kasutada sedasama liimi. Kui pind on liiga kuiv, niisutage seda enne lihvimist.
Soovitame niisketes kohtades olevaid imavaid aluspindu (nt betoonist, kipsplaadist, õhutatud betoonist ja karedast krohvist aluspindu) töödelda Kiilto vee- või niiskuskindlate materjalidega, nagu juhistes kirjeldatud.
Segu valmistamine: puistake koti sisu toatemperatuuril (+10–20 °C) puhtasse vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist, kuni silm ei erista enam segus kihte ja moodustunud on ühtlane tükkideta mass. Enne töö alustamist laske segul 5–10 minutit seista, seejärel segage see veel kord aeglaselt läbi. Segu tuleb kasutada ära 3 tunni jooksul (+20 °C juures).
Ärge kasutage liiga palju või liiga vähe vett, kuna see võib halvendada lõplikku pidavust.
Kasutus.
Kandke segu töödeldavale pinnale sileda kelluga. Kammige plaaditavat ala 10–20 minutit segukamm-kelluga. Suruge plaadid pinnale ja reguleerige nende paigutust õrnade ringjate liigutustega. Plaatide ühendamist võib teha toatemperatuuril 1–3 päeva pärast plaatide mahapanemist. Värsked plekid võib maha pesta vee või niiske lapiga. Kuivanud toodet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE