Kiilto PrimerOne Primer

Kruntimisaine, mis parandab Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi nakkuvust tasandatud pinna, betoonpinna või alusplaatidega märgades ruumides. Veenduge aluskihi sobivuses märgruumidesse. Veebaasil.

Erifunktsioonid

  • kiiresti kuivav
  • veebaasil
  • sobib ka tasandussegudega

Kasutusala

Kiiresti kuivav kruntimisaine hüdroisolatsioonimastiksile. Lahjendades saab kasutada ka Kiilto tasandussegudega.

Kulu

Lahjendamata u 8 m²

pH

u 8

Värvid

Hall

Erikaal

u 1

Ladustamine

Avamata originaaltaaras, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Kulu

Lahjendamata u 8 m²

Kuivamise kiirus

30 min (olenevalt valitsevatest tingimustest)

Segamissuhe

Hüdroisolatsioonimastiksi all kasutage kruntimisainet olemasoleval kujul, st lahjendamata.
Kiilto tasandussegude all kasutamisel lahjendage kruntimisainet veega suhtes 1:4 (1 osa kruntimisainet ja 4 osa vett).

Pakendi suurused

1 l, 3 l ja 10 l

Külmakindlus

Jäätub

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Kasutusjuhis

Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimistolm, lahtised osakesed ja rasv. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Kruntimisaine tuleb pinnale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja, pintsli või rulliga. Hüdroisolatsioonimastiks tuleb aluspinnale tugevasti rullida. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab krunt olema kuivanud. Enne töö alustamist tuleb tutvuda Kiilto hüdroisolatsiooni tööjuhisega.

Kui krunti kasutatakse Kiilto tasandussegude all, lahjendage krunti veega suhtes 1:4 (1 osa krunti ja 4 osa vett). Betooni ja tasandussegusid võib tasandada kohe pärast kruntimisaine pealekandmist. Laske ehitusplaatidel, mitteimavatel pindadel ja vana liimi jääkidega pindadel enne tasandamist kuivada. Valitsevad tingimused võivad kuivamisaega oluliselt mõjutada. Silumistööd tuleb teha hiljemalt 24 tundi pärast kruntimist.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp