Kiilto Plan Universal 4–30 mm

Isetasanduv, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu siseruumides kasutamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • sobib pumbaga pealekandmiseks
  • tagab sobiva pinna põrandakatte paigaldamiseks 
  • kulu 1,6 kg/m²/mm

Kasutusala

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav paksus 4–30 mm. Sobib kasutamiseks kodudes, bürooruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Üle 30 mm kihtide puhul soovitame kasutada nt. pumbaga paigaldatavat tasandussegu Kiilto Plan Base, Kiilto Lattialämmitystasoite tasandussegu põrandaküttega põrandatele või Maxirapid kiirtasandussegu. Sobib üldkasutatavatele põrandakatetele, nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüül, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka parketile, välja arvatud liimitavatele puitpõrandatele (mosaiik ja plokkparkett). Soovitame liimida mosaiik- ja plokkparketi otse jäigale betoon- või vineerpinnale.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Väga poorset aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist. (Vältida nakkedispersiooni loikude teket.) Märkige ära tasandatav ala ja vältige tasandussegu sattumist tihendiga/hermeetikuga läbiviikudesse. Võimalike lekete tihendamiseks enne pumpamist kasutage nt mineraalvilla.

Kulu

Kulu u 16 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Pakendi suurus
EAN-kood
25 kg 6411512027258
Pakendi suurus 25 kg
EAN-kood 6411512027258
 
pH

pH < 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud.

Kaetav

Põrandakatte saab paigaldada u 2 nädalat pärast tasandamist, normaalsel toatemperatuuril.

Kulu

Kulu u 16 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Käidav

u 8 h

Vähenemine

≤ 0,4 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

4–30 mm

Viskoossus

Valguvus 135–145 mm (EN 12706)

Segamissuhe

5,5–6,0 l vett / 25 kg kott

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Nakketugevus

> 1,0 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

25 kg ka 1000 kg kott

Paindetugevus

F5 (F > 5 MPa), EN 13813

Max osakese suurus

u 0,5 mm

Sideaine tüüp

Plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C16 (C > 16 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

10–25 °C

Sertifikaadid ja registreerimised

CT-C16-F5 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane mass. Kasutage puhast, jahedat vett (10–20 °C). Kui pulber on külm, võib selle segada sooja veega (35 °C). Tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 10 °C, et tagada hea nake. Vältige temperatuuri üle 25 °C. Kõrgem temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvusomadusi. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub pumpamiskiirusest, kihipaksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Segu valgumisele võib kaasa aidata teraspahtlilabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja töövuugid võib maha lihvida 2–3 ööpäeva möödudes tasandamisest. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist ja pragunemist. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp