Kiilto Plan Rapid 5–50 mm

Kiirkõvenev, pumbaga pealekandmiseks sobiv, kiudtugevdatud põrandatasandussegu kasutamiseks siseruumides. Sobib ka põrandaküttega põrandate tasandamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • kiirkõvenev, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu
  • tagab sobiva pinna põrandakatte paigaldamiseks
  • käimiskindel 1–3 tunni pärast, põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast
  • kiudtugevdatud
  • kulu 1,7 kg/m²/mm

Kasutusala

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne lõplikku tasandamist või põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav paksus 5–50 mm. Sobib kasutamiseks kodudes, bürooruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Sobib enamusele kaubanduses saadaval olevatele põrandakatetele, nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüül, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka parketile, mis liimitakse aluspinna külge SMP-põhise liimiga, nt Kiilto FlexSilan. Soovitame liimida muud liiki puitpõrandaid (mosaiik- ja plokkparkett) otse jäigale betoon- või vineerpinnale. Kiilto Plan Rapid sobib ka põrandaküttega põrandate tasandamiseks. Sobib ka traatvõrguga või Kiilto Lasikuituverkko klaaskiudvõrguga tugevdatud ujuvpõrandate tasandamiseks. Sel juhul on minimaalne kihipaksus 25 mm. Töötamise ajal tuleb tagada, et võrk ei tõuseks segu pinnale. Tasandussegu eraldamiseks aluspinnast ja muudest konstruktsioonidest kasutage spetsiaalset eraldustekstiili.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Väga poorset aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist. (Vältida nakkedispersiooni loikude teket.) Märkige ära tasandatav ala ja vältige tasandussegu sattumist tihendiga/hermeetikuga läbiviikudesse. Võimalike lekete tihendamiseks enne pumpamist kasutage nt mineraalvilla.

Kulu

u 17 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Pakendi suurus
EAN-kood
25 kg 6411512701257
Pakendi suurus 25 kg
EAN-kood 6411512701257
 
pH

pH < 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud

Kaetav

1–3 päeva

Kulu

u 17 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Käidav

1–3 h

Vähenemine

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

5–50 mm

Viskoossus

Valguvus 130–140 mm (EN 12706)

Segamissuhe

4,5–5,0 l / 25 kg kott

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul pärast segamist.

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

25 kg ka 1000 kg kott

Paindetugevus

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Max osakese suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C30 (C > 30 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

10–25 °C

Sertifikaadid ja registreerimised

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane, vedel mass. Kasutage puhast, jahedat vett (10–20 °C). Kui pulber on külm, võib selle segada sooja veega (max 35 °C). Pumbaga paigaldatava tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 10 °C, et tagada hea nake. Vältige temperatuuri üle 25 °C. Kõrgem temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvusomadusi. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub pumpamiskiirusest, kihipaksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Töövuugid saab siluda maha nt teraspahtlilabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja töövuugid võib maha lihvida 1-2 ööpäeva möödudes tasandamisest. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt.

Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega või töödelda vahendiga Kiilto Care Jälkihoitoaine, kohe kui sellele on võimalik astuda.

Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist ja pragunemist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda Kiilto Care Jälkinhoito järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Optimaalsetes kuivamistingimustes (20 °C, 50% RH), saab põrandakatte paigaldada 1–5 päeva pärast, olenevalt tasanduskihi paksusest. Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes määratud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisaega. Järgige põrandakatte tootja juhiseid ja riiklikke nõudeid seoses aluspinna niiskusesisaldusega. Põrandat põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp