Kiilto Plan Base 8–50 mm

Kiudtugevdatud, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele. Sobib ka põrandakütte korral. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu
  • kulu 1,8 kg/m²/mm

Kasutusala

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne lõplikku tasandamist või põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav kihipaksus 8–50 mm. Sobib kasutamiseks eluruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Sobib aluspinnaks kõikidele levinumatele põrandakatetele, nagu näiteks kivi- ja keraamilised plaadid, vinüülkatted, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka aluspinnale liimitava laudparketi aluspinnaks. Liimimisel tuleb kasutada veevaba SMP-baasil parketiliimi, nt Kiilto FlexSilan või MS Silex. Alternatiivina võib liimida parketi otse piisavalt tugevale betoonpinnale või vineerile. Kiilto Plan Base sobib ka küttega põrandatele.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja stabiilne. Eemaldage tsemendipiim, vana lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Väga poorset aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist (Vältida nakkedispersiooni loikude jäämist pinnale). Tasandatav ala piiritletakse ja läbiviigud tihendatakse tihendusliistu/tihendusmassiga. Võimalikud segu lekkekohad tihendatakse enne tasandamistöid näiteks kivivillaga.

Kulu

u 18 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Pakendi suurus
EAN-kood
25 kg 6411512070254
Pakendi suurus 25 kg
EAN-kood 6411512070254
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Suletud pakendis kuivas ruumis kuni 6 kuud

Pindamiskuiv

1–2 nädalat

Kulu

u 18 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Kõndimiskuiv

u 5 h

Kahanemine

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

8–50 mm

Viskoossus

Valguvus 120–130 mm (EN 12706)

Segamissuhe

4,2-4,7 l / 25 kg kott

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Nakketugevus

> 1,0 MPa

Pakendi suurused

25 kg ka 1000 kg kott

Paindetugevus

F6 (F > 6 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

kiud-polümeer-eritsement-kvartsbaasil pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C20 (C > 20 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Klassifikatsioonid

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane, vedel mass. Kasutage puhast, jahedat vett (+10–20 °C). Külma pulbri segamiseks võib kasutada sooja vett (max +35 °C). Pumbaga paigaldatava tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C, et tagada tootja etteantud segu lõpptugevus. Vältige temperatuuri üle +25 °C. Kõrgem temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvusomadusi. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub nt pumpamiskiirusest, kihi paksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Jaotusvuugid saab siluda maha nt teraspahtlilabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja üleminekukohad võib maha lihvida tasandamisest 2–3 ööpäeva möödudes. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist ja pragunemist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp