Kiilto Plan Base 8–50 mm

Kiudtugevdusega, pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele. Sobib ka põrandakütte korral. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu
  • katvus 1,8 kg/m²/mm

Kasutusala

Pumbaga pealekandmiseks sobiv tasandussegu betoonpõrandatele enne lõplikku tasandamist või põrandakatte paigaldamist siseruumides. Soovitatav paksus 8–50 mm. Sobib kasutamiseks kodudes, bürooruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Sobib üldkasutatavatele põrandakatetele, nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüül, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka laminaatparketi korral; plaatide aluspõranda külge liimimisel tuleb kasutada SMP-põhist liimi, nt parketiliimi Kiilto Flex. Soovitame liimida muud liiki puitpõrandaid (mosaiik- ja plokkparkett) otse jäigale betoon- või vineerpinnale. Kiilto Plan Base sobib ka põrandaküttega põrandate korral. Sobib ka Kiilto klaaskiudvõrguga tugevdatud ujuvpõrandate tasandamiseks. Minimaalne kihi paksus 25 mm. Töötamise ajal tuleb tagada, et võrk ei tõuseks segu pinnale. Tasandussegu eraldamiseks aluspinnast ja muudest konstruktsioonidest kasutage spetsiaalset eraldustekstiili.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim, lahtine tasandussegu, liimijäägid, värvipritsmed ja muu mustus lihvides, freesides või liivapritsiga töödeldes. Puhastage pind tolmuimejaga. Aluspõrandat tuleb enne tasandamist eeltöödelda nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (1 osa nakkedispersiooni / 4 osa vett). Väga poorset aluspinda tuleb kruntida kaks korda. Nakkedispersioon tuleb kanda aluspinnale 0,5–24 h enne tasandamist. (Vältida nakkedispersiooni loikude teket.) Märkige ära tasandatav ala ja vältige tasandussegu sattumist tihendiga/hermeetikuga läbiviikudesse. Võimalike lekete tihendamiseks enne pumpamist kasutage nt mineraalvilla.

Kulu

u 17 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Pakendi suurus
EAN-kood
25 kg 6411512070254
Pakendi suurus 25 kg
EAN-kood 6411512070254
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud

Kaetav

1–2 nädalat

Kulu

u 17 kg/m², kihi paksus 10 mm.

Käidav

u 5 h

Vähenemine

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

8–50 mm

Viskoossus

Valguvus 120–130 mm (EN 12706)

Segamissuhe

4,2-4,7 l / 25 kg kott

Tööaeg

Segu tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul pärast segamist.

Nakketugevus

> 1,0 MPa

Pakendi suurused

25 kg ka 1000 kg kott

Paindetugevus

F6 (F > 6 MPa), EN 13813

Max osakese suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C20 (C > 20 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

+10…25 °C

Sertifikaadid ja registreerimised

CT-C20-F6 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Segage pulber veega, kasutades sobivat segumiksrit, kuni moodustub ühtlane, vedel mass. Kasutage puhast, jahedat vett (10–20 °C). Kui pulber on külm, võib selle segada sooja veega (max 35 °C). Pumbaga paigaldatava tasandussegu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 10 °C, et tagada hea nake. Vältige temperatuuri üle 25 °C. Kõrgem temperatuur lühendab oluliselt töötlemisaega ja halvendab segu valguvusomadusi. Valmis segu pumbatakse aluspinnale laiade siiludena kummivooliku abil. Pumbatavate siilude laius sõltub nt pumpamiskiirusest, kihi paksusest, töötingimustest jne. Üle 10 m laiuseid siile ei soovitata pumbata. Jaotusvuugid saab siluda maha nt teraspahtlilabidaga. Peale pumpamist puhastatakse töövahendid koheselt puhta veega. Tekkinud õhumullid ja jaotusvuugid võib maha lihvida tasandamisest 2–3 ööpäeva möödudes. Aluskonstruktsioonis olevate deformatsioonivuukide kohal jäetakse vuugid ka tasandatava kihi sisse. Muudesse kohtadesse tehtavate deformatsioonivuukide vajadust tuleb hinnata objektikohaselt. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist ja pragunemist. Kui põrandakatet ei paigaldata 14 päeva jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga või katta kilega hiljemalt üks päev pärast tasandamist. Tasandussegu pinda võib värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp