Kiilto OTR Pritsiga pealekantav seinapahtel 5–20 (30) mm

Pritsiga pealekantav, heade täiteomadustega seinapahtel kasutamiseks märgades ja kuivades ruumides. Kaetuna sobib kasutamiseks ka välistingimustes. Kihi paksus osalisel tasandamisel 5–30 mm, tasandamisel 5–20 mm. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • tsemendibaasil sideaine, pritsiga pealekantav
  • kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides
  • sobib kasutamiseks välistingimustes
  • kuivamisaeg 1–3 päeva
  • osalisel tasandamisel 5–30 mm, tasandamisel 5–20 mm
  •  kulu 1,6 kg /m²/mm
  

Kasutusala

Kiilto OTR on pritsiga pealekantav tasanduspahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Viimistletud pinna võib üle värvida või plaatida. Kui on vaja siledamat pinda, näiteks hüdroisolatsioonimastiksi alla, võib tasandada pinna märgades ruumides seinapahtliga Kiilto SK või siluda teraspahtlilabidaga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512280202
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512280202
 
Värvid

Hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 5–30 mm, tasandamine 5–20 mm.

Segamissuhe

4,2–4,8 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 2 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

Max 2 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kasutusjuhis

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto OTR pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke peale pritsiga ja siluge teraspahtlilabidaga. Saab peale kanda kõikide levinumat tüüpi pritsidega (nt Cura 100 seeria) tingimusel, et düüs on piisavalt suur.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp