Kiilto OT Seinapahtel 5–20 (40) mm

Heade täiteomadustega, kiudtugevdatud tasandus- ja täitepahtel seinapindade tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Kihi paksus aukudes 5–40 mm, tasandamisel 5–20 mm. Kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • kiudtugevdatud, mitmeotstarbeline
  • laustasandused, täited 
  • kulu 1,6 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 1–3 p
  • kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes
   

Kasutusala

Kiilto OT on seinapahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Viimistletud pinna võib üle värvida või plaatida. Kui on vaja siledamat pinda, näiteks hüdroisolatsioonimastiksi alla, võib tasandada pinna märgades ruumides mõne Kiilto peenema seinapahtliga või siluda teraspahtlilabidaga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411513720202
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411513720202
 
Värvid

hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Kihi paksus

5–40 mm, tasandamisel 5–20 mm

Kuivamise kiirus

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

4,8–5,2 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

2–3 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

3 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivaalusel pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Kasutusjuhis

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto OT pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp