Kiilto OT Light Seinapahtel 5–30 (50) mm

Kerge, heade täiteomadustega tasanduspahtel seintele märgades ja kuivades ruumides. Pritsiga pealekantav. Väga vähene kokkutõmbumine kuivades. Kaetuna sobib kasutamiseks ka välistingimustes. Osaline tasandamine 5–50 mm, tasandamine 5–30 mm. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • tsemendibaasil sideaine, kerge täiteaine
  • sobib ka pritsiga pealekandmiseks
  • kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides
  • kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes
  • kuivamisaeg 1–3 päeva
  • osalisel tasandamisel 5–50 mm, tasandamisel 5–30 mm
  •  kulu 1,3 kg/m²/mm
   

Kasutusala

Kiilto OT Light on kergpahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Viimistletud pinna võib üle värvida või plaatida. Kui on vaja siledamat pinda, näiteks hüdroisolatsioonimastiksi alla, võib tasandada pinna märgades ruumides seinapahtliga Kiilto SK Seinapahtliga või siluda teraspahtlilabidaga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411513952207
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411513952207
 
Värvid

hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,3 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 5–50 mm, tasandamine 5–30 mm

Kuivamise kiirus

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

4,2–5,0 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 2 h (18 °C)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

2 mm

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Survetugevus

CSIII (EN 998-1)

Kasutusjuhis

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.
Puistake Kiilto OT Light pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke peale pritsiga ja siluge teraspahtlilabidaga. Saab peale kanda kõikide levinumat tüüpi pritsidega tingimusel, et düüs on piisavalt suur.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp