Kiilto Multiplan DF Põrandakütte tasandussegu 3–50 mm

Vähetolmav kiudtugevdatud tasandussegu kallete tegemiseks põrandaküttega põrandatele. Sobib kasutamiseks vesipõranadkütte kui ka elektrilise põrandakütte puhul. Sobib ka üldiseks põranda tasandamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • vähetolmav, kiudtugevdatud, mitmeotstarbeline, pumbatav
  • ideaalne põrandaküttega põrandatele, kallete ehitamiseks ja üldiseks tasandamiseks 
  • kulu 1,7 kg/m²
  • kõndimiskindel: 1–3 h
  • pinnakatte paigaldatav: 30 mm/1–2 p, 50 mm/ 3 p
  • sisetingimustesse

Kasutusala

Tsemendibaasil, tugevduskiude ning elastsust ja nakkuvust parandavaid lisandeid sisaldav tasandussegu. Hea laotatavus ja nake. Kasutamiseks siseruumides ja põrandaküttega põrandate tasandamiseks. Sobib üldkasutatavatele põrandakatetele, nagu kivi- ja keraamilised plaadid, vinüül, linoleum, kork ja tekstiil. Sobib ka parketile, välja arvatud liimitavatele puitpõrandatele (mosaiik ja plokkparkett). Soovitame liimida mosaiik- ja plokkparketi otse jäigale betoon- või vineerpinnale. Toode on segamisel peaaegu tolmuvaba. Betoonist aluspind peab vastama riiklike standardite nõuetele.

Aluspind peab olema puhas ja jäik. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb kruntida aluspind nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vett). Rekonstrueeritavad ja plaataluspinnad tuleb töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga. Mitteimavad pinnad nagu keraamiline plaatpind ja värvitud pinnad võib töödelda Kiilto Fix Primeriga. Vajadusel tugevdage spetsiaalse leelisekindla klaaskiudvõrguga.

Betooni alsupind peab vastama riiklikele standarditele.

Madala leeliselisusega tasanduskiht kaitseb liimi- ja vinüülkatet betooni aluselise niiskuse põhjustatud kahjustuste eest. Uuringud on näidanud, et 5 mm paksune tasanduskiht tagab kaitseefekti.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512345208
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512345208
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivas ruumis

Pindamiskuiv

1–2 päeva / 30 mm; 3 päeva / 50 mm (23 °C, 50% RH)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,7 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

1–3 h (23 °C, 50% RH)

Kahanemine

< 0,4 ‰ (23 °C, 50% RH)

Kihi paksus

3–50 mm

Viskoossus

Valguvus 125–135 mm, EN 12706

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Segamissuhe

3,5–3,7 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 20 min (23 °C, 50% RH)

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Max tera suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-aluminaadi/Portlandi tsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C30 (> 30 MPa, EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–23 °C, minimaalne +10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamisnõusse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse (10–25 °C), puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laotage segu laiali laia teraslabidaga või hammastatud teraslabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud.

Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega või töödelda vahendiga Kiilto Care Järelhooldusvahend, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Optimaalsetes kuivamistingimustes (20 °C, 50% RH), saab põrandakatte paigaldada 1–5 päeva pärast, olenevalt tasanduskihi paksusest. Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes määratud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisaega. Järgige põrandakatte tootja juhiseid ja riiklikke nõudeid seoses aluspinna niiskusesisaldusega. Põrandat põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa põrandale.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett, kuna see nõrgestab pinda ning võib tekitada murdumist ja pragusid.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp