Kiilto Multi Floor

Kiiresti kuivav, isetasanduv põrandatasandussegu, 3–80 mm. Kaks-ühes: ühtlane tulemus isegi sügavamate kõrguseerinevuste täitmisel.

Erifunktsioonid

  • Kihi paksus 3–80 mm
  • Kaks-ühes: ühtlane tulemus isegi sügavamate kõrguseerinevuste täitmisel
  • Sobib ka ujuvpõrandate, nõrkade aluspindade ja põrandaküttega põrandate tasandamiseks
  • Lihtsalt ja kiirelt segatav, ei moodusta pulbriklompe
  • Niiskuskindel
  • Hea laotatavus
  • Käimiskindel 6 tunni pärast
  • Käsitsi ja mehaaniliselt pealekantav

Kasutusala

Sobib betoonist, tsemendi-liiva baasil ning valatud konstruktsioonide tasandamiseks kodudes, bürooruumides ja üldkasutatavates hoonetes. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.
Sobib kasutamiseks eri põrandakatete all, põrandaküttega, nõrkadel aluspindadel ja eralduskihi jaoks ujuvate sidekohtade loomiseks. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.

Ladustamine

1 aasta

Valmissegu kasutusaeg

40 minutit (temperatuur 20±2 °C)

Kõndimiskuiv

6–10 tundi (20±2 °C, niiskus > 50%)

Kihi paksus

3–80 mm (eraldi punktides 100 mm)

Segamissuhe

5,2–6 l / 20 kg kott

Nakketugevus

≥ 0,5 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W=50±2%)

Pakendi suurused

20 kg

Paindetugevus

> 3,5 MPa (pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W=50±2%)

Max tera suurus

< 0,63 mm

Sideaine tüüp

Mineraalsideaine

Tarbimine

1,6 kg/m2, kihi paksus 1 mm

Survetugevus

≥ 16 MPa (pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W≥50±2%)

Kasutusjuhis

Töötingimused.
Õhu ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja järgmise 3 päeva jooksul olema vahemikus 10–30 °C. Segu pealekandmise ja kuivamise ajal vältige kokkupuudet päikesevalgusega ja tuuletõmbusega.
Pinna ettevalmistamine.
Betoonaluspind peab olema kõva, tugev, kuiv ja tolmuvaba. Soovitatav on töödelda pinda nakkedispersiooniga Kiilto Primer, Start Primer või Light Primer vastavalt juhistele.
Segu valmistamine.
Käsitsi pealekandmine. Puistake koti sisu toatemperatuuril (10–20 °C) puhtasse vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist, kuni silm ei erista enam segus kihte ja moodustunud on ühtlane tükkideta mass.
Enne töö alustamist laske segul 2–3 minutit seista, seejärel segage see veel kord aeglaselt läbi. Segu tuleb kasutada ära 40 minuti jooksul (20 °C juures).
Ärge lisage vett juba seisnud segule.
Ärge kasutage liiga palju vett, kuna see võib halvendada lõplikku pidavust.
Kasutus.
Valage segu nõust laiade siiludena aluspinnale. Maksimaalne siilu laius sõltub kihi paksusest ning töötingimustest ja -kiirusest. Kandke peale metallist pahtlilabidaga. Töödelge valatud siilusid hammastusega segukammiga, et levitada segu ühtlase kihina üle kogu ala ja eemaldada õhumullid.
Ujuvpõranda soovitatav kihi paksus koos täiendava tugevdusvõrguga on 30 mm. Paigaldage töö käigus 5x5 või 10x10 mm klaaskiudvõrk ja tagage, et võrk ei tõuseks pinnale (kasutada võib ka metallvõrku).
Mitte kiirendada kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur, madal suhteline õhuniiskus või kui põrandale langeb otsene päikesevalgus, katke põrand kaitsekilega, kohe kui sellele on võimalik astuda.
Põrand on käimiskindel juba 6 tundi pärast tasandamist (ujuvpõrandad juba 48 tundi pärast).

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE