Kiilto Multi Floor isetasanduv segu 3-80 mm

Kiiresti kuivav, isetasanduv põrandatasandussegu, 3–80 mm. Kaks ühes: täidab ja tasandab. Ühtlane tulemus ka suurte ebatasasuste tasandamisel.

Erifunktsioonid

  • Kihi paksus 3–80 mm
  • Kaks-ühes: ühtlane tulemus isegi suurte ebatasasuste tasandamisel
  • Sobib ka ujuvpõrandate, nõrkade aluspindade ja põrandaküttega põrandate tasandamiseks
  • Lihtsalt ja kiirelt segatav, ei moodusta tükke
  • Niiskuskindel
  • Hea pealekandvus
  • Kõndimiskuiv 6 tunni pärast
  • Käsitsi ja pumbaga pealekantav

Kasutusala

Sobib betoon- ning tsemendibaasil seguga tasandatud aluspõrandate tasandamiseks eluruumides, büroo- ja teistes üldkasutatavates ruumides. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.
Sobib kasutamiseks enne erinevate põrandakatete paigaldust, küttega põrandatel, nõrkadel aluspindadel ja ujuvate konstruktsioonide valuks. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.

Ladustamine

1 aasta

Valmissegu kasutusaeg

40 minutit (temperatuur 20±2 °C)

Kõndimiskuiv

6–10 tundi (20±2 °C, niiskus > 50%)

Kihi paksus

3–80 mm (eraldi punktides 100 mm)

Segamissuhe

5,2–6 l / 20 kg kott

Nakketugevus

≥ 0,5 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W=50±2%)

Pakendi suurused

20 kg

Paindetugevus

> 3,5 MPa (pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W=50±2%)

Max tera suurus

< 0,63 mm

Sideaine tüüp

Mineraalsideaine

Tarbimine

1,6 kg/m2, kihi paksus 1 mm

Survetugevus

≥ 16 MPa (pärast 28 päeva, T=20±2 °C, W≥50±2%)

Kasutusjuhis

Töötingimused: Ruumi ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja järgmise 3 päeva jooksul olema vahemikus +10...30 °C. Segu pealekandmise ja kuivamise ajal vältida kokkupuudet otsese päikesevalgusega ja tuuletõmbega.
Pinna ettevalmistus: aluspind peab olema kõva, tugev, kuiv ja tolmuvaba. Soovitatav on töödelda pind nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer või Fix Primer vastavalt juhistele.
Segu valmistamine:
Käsitsi pealekandmine. Puistake koti sisu toatemperatuuril (+10...20 °C) puhtasse vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist, kuni moodustub ühtlane tükkideta mass.
Enne töö alustamist laske segul 2–3 minutit seista, seejärel segage veelkord aeglaselt läbi. Segu tööaeg on u. 40 minutit (+20 °C ). Juba kõvenud segule vett mitte lisada. Mitte kasutada ettenähtust suuremat veekogust, kuna see võib halvendada segu lõpptugevust.
Pealekandmine: Valage segu nõust laiade siiludena aluspinnale. Maksimaalne siilu laius sõltub kihi paksusest ning töötingimustest ja -kiirusest. Aidake valguvusele kaasa laia metallist pahtlilabidaga. Töödelge valu koheselt piikrulliga, et levitada segu ühtlase kihina üle kogu ala ja eemaldada õhumullid.
Ujuvpõranda soovitatav kihi paksus koos täiendava tugevdusvõrguga on 30 mm. Paigaldage töö käigus 5x5 või 10x10 mm klaaskiudvõrk ja tagage, et võrk ei tõuseks pinnale (kasutada võib ka metallvõrku).
Mitte kiirendada kuivamist näiteks soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur, madal suhteline õhuniiskus või kui põrandale langeb otsene päikesevalgus, katke põrand kaitsekilega kohe kui sellele on võimalik astuda.
Põrand on kõndimiskuiv 6 tundi pärast tasandamist (ujuvpõrandad 48 tundi pärast).

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE