Kiilto MS Silex Parketiliim

Elastne ühekomponentne SMP-baasil parketiliim mosaiik-, õhukese liistparketi, massiivliistparketi, laudprarketi, püstpuuparketi, massiivlaua ja mitmekihilise parketi liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • veebaasil, ei paisuta puitu
  • liimi elastsus kindlustab parketi kinnituse stabiilsuse ka muutlikes tingimustes
  • hoiab hästi kammi hammastust, sobib aluspinna ebatasasuste korrigeerimiseks

Kasutusala

MS Silex on ühekomponentne elastne liim parketi paigaldamiseks. Sobilik kasutamiseks ka küttega põrandatele. ISO 17178 - tugev elastne. Ehitusmaterjalide heitkoguste klassifikatsioon M1.

Kulu

u 1,7 m²/l, u 1,0 kg / m 2

Tihedus / spetsiifiline kaal

u 1,7 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites temperatuuril üle +1 °C säilib 9 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada 2–3 päeva jooksul.

Kulu

u 1,7 m²/l, u 1,0 kg / m 2

Nakkuvusaeg

u 30 min (+20 °C, 50% RH)

Konsistents

tiksotroopne pasta

Pakendi suurused

10 l / 17 kg

Külmakindlus

jäätub

Sideaine tüüp

silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Aluspõranda niiskus

betoon: max 3,5% kaalu järgi või 80% RH
puit: 8‒12%

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutustemperatuur

+18 kuni 25 °C

Kasutusjuhised

Sobivad aluspinnad on teraskelluga silutud betoon-, plaat- ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ning vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad liimuvust vähendada. Veenduge, et aluspind oleks paigaldatava parketi jaoks sobiv. Eemaldage enne liimimist lihvimisega ja tolmuimejaga tsemendikirme. Betooni pinda saab vajaduse korral tasandada sobiva Kiilto tasandusseguga. Betooni ja tasandussegu liimetugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Plaadile liimimisel soovitame kasutada vähemalt 9 mm paksusega vineerplaati vms. Järgige alati parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke eeskirju või normatiive (Soomes SisäRYL 2013). Elastne liim vähendab puidus niiskuse liikumisest tingitud pinget aluspinnale, kuid võimaldab mõõtude muutumist.

Töötage tavalise toatemperatuuri ja õhuniiskuse juures. Laske parketiplaatidel ja liimil kohaneda tavalise toatemperatuuri ja õhuniiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga ühtlaselt pinnale, mille jõuate parketiga katta umbes 30 minuti jooksul. Suruge parkett tugevalt aluspinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Ei mingit keele-ja-soone liimimist. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm vahe. Lihvimine ja lakkimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist pärast paigaldamist olenevalt valitsevatest tingimustest. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lakibensiiniga. Kõvastunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassSoome Võtmelipp