Kiilto Maxirapid Põrandaparandussegu 1–30 mm

Väga kiiresti kivistuv tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude ja lõhede täitmiseks ning kallete tegemiseks. Põrandakatte saab paigaldada juba 2 tundi pärast tasandamist. Sobib ülevärvimiseks või EPO-ga katmiseks Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • väga kiire, ülevärvitav
  • põradate korrigeerimised, kalded ja parandused
  • katvus 1,6 kg/m²/mm
  • käimiskuiv: 45 min
  • põrandakattega kaetav: 2 h
  • sise- ja välistingimustesse
   

Kasutusala

Kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude täitmiseks ning kallete tegemiseks enne peentasandmist ja/või põrandakatte paigaldamist kihipaksusega 1–30 mm. Ületasandamiseks soovitame kasutada näiteks tasandussegu Kiilto 97 DF, TopPlan või Tasoflex. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Välistingimustes kasutamisel on minimaalne kihipaksus 5 mm.
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmed ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks karedad, ebatasased alad ja kõrged servad.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks plaatimissegu Kiilto Remontplaatimissegu ja kandke see pinnale segukammiga.
Ei ole sobilik põrandate tasandamiseks, mis värvitakse või kaetakse õhukese põrandakattega.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud

Pindamiskuiv

u 2 h

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 45 min

Kahanemine

< 0.6 ‰ (+23 ºC, 50 % RH)

Kihi paksus

1–30 mm

Segamissuhe

u 4,0 l vett / 20 kg kott (aukude täitmine ja kallakute tegemine)
u 4,5 l vett / 20 kg kott (ületasandamine).

Tasandussegu sisse võib segada 20–30% liiva (terasuurus 1–3 mm), kui tasandatakse paksusid kihte.

Tööaeg

10–15 min

Nakketugevus

> 1.5 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F8 (> 8 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,4 mm

Sideaine tüüp

plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C35-F8 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Puistake 20 kg tasandussegu pulbrit 4,0–4,5 l jahedasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Kandke kohe puhtale põrandale teraspahtlilabidaga. Põrand on kõndimiskindel u 45 minuti pärast ja põrandakatte saab paigaldada u 2 tunni pärast.
Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.
Sobib ka ülevärvitavatele põrandatele sekundaarsetes, vähese liiklusega kohtades, kuid ei sobi näiteks garaažipõrandate, märja ruumi põrandate jaoks jne.
Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.
Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).
NB! Kasutatud veehulk mõjutab oluliselt kuivamisaega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp