Kiilto LM universaalpahtel

Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Maksimaalne kihi paksus tasandamisel 3 mm, aukude täitmisel 5 mm. Veeslahustuv.

Erifunktsioonid

  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks
  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks 
  • tasandamine max 3 mm kiht, aukude täitmisel max 5 mm
  • kergpahtel siseruumide seinte ja lagede tasandamiseks
  • kuivamisaeg 2–3 h/mm
  • sobib vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • sobib värvimiseks ja tapeetimiseks
  • kulu 1 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiilto LM on veeslahustuv, kasutusvalmis kergpahtel. Sobib ka kipsplaatide vuugilindi kinnitamiseks ja tasandamiseks. Annab sobiva pinna värvimiseks ja tapeetimiseks. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab edasist tapeedi vahetamist. Vastab standardite EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 nõuetele.

Kulu

1,0 kg/m²/mm

Pakendi suurus
EAN-kood
3 l 6411512137032
10 l 6411512137100
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411512137032
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411512137100
 
Värvid

Helehall

Erikaal

1,2 g/ml

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Kulu

1,0 kg/m²/mm

Kihi paksus

3 mm, aukude täitmisel 5 mm

Tuletundlikkusklass

A2-s1, d0 (EN 13963)

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

3 l, 10 l plastnõu

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Max tera suurus

0,15 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto LM on kasutusvalmis kergpahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Kandke pahtel pinnale metallist pahtlilabidaga.

Vuugilindi paigaldamiseks kandke pahtel ühenduskohta ja suruge paberist lint tugevalt pahtlile. Kandke ühenduskohale teine pahtlikiht ja siluge laia metallist pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp