Kiilto Link

Kiilto Link on elastne mass kuivade ruumide põrandaplaatide alla. Materjal moodustab betooni ja aluspinna vahelise elastse kihi, mis takistab plaatide mõranemist ning aluspinnalt lahtitulekut betooni kokkutõmbumise ja kuivamise tõttu.

Erifunktsioonid

  • patenteeritud toode
  • kergesti pealekantav
  • elastne löögisummuti

Kasutusala

Kiilto Link on elastne mass, mida kasutatakse põrandaplaatide all kuivas ruumis, näiteks köögis, koridoris, äriruumides, büroodes, jne. Niiskuskindel, kuid ei moodusta veekindlat kilet Kiilto Link nakkub hästi krunditud betooniga, mille suhteline niiskussisaldus (RH) on 90–95%, samuti Kiilto Link pinnakattesüsteemiga (Kiilto Keraprimer + Kiilto Link + Kiilto Lattialaattalaasti), ning materjal on väga hästi töödeldav.

Aluspind

Aluspind betoon, kuid väikese liikumiskoormusega kohtades (näiteks korterid) võib aluspind olla vaid kaetud tsementseguga.

Kulu

1 kg/m², üks kattekiht

Erikaal

1,3 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Kulu

1 kg/m², üks kattekiht

Aluspind

Aluspind betoon, kuid väikese liikumiskoormusega kohtades (näiteks korterid) võib aluspind olla vaid kaetud tsementseguga.

Kihi paksus

0,5 mm

Kuivamise kiirus

6–12 h

Pakendi suurused

15 l

Külmakindlus

Kõvastumine

Sideaine tüüp

SBR-lateks

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90 % RH

Kasutustemperatuur

+15 °C kuni +25 °C

Hooldustemperatuur

< 60 °C

Kasutusjuhis

Aluspind peab olema kuiv, imav, tolmuvaba ja tasane. Kõik materjalid, mis võivad nakkumist vähendada, tuleb eemaldada. Betooni kokkutõmbumise tõttu tuleb arvestada võimalike pingetega plaatidevahelistes vuukides kogu plaaditaval alal. Lihvige betooni pind ja eemaldage sellelt hoolikalt kogu tolm. Kruntige pind veega 1 : 1 lahjendatud Kiilto Fibergum Primeri nakkedispersiooniga ning laske 1–2 tundi kuivada. Kohtades, kus liikumiskoormus on väike (näiteks korterid) võib pinda tasandada Kiilto põrandatasandusseguga. Enne kasutamist tuleb Kiilto Linki alati segada. Alustage tööd uksest kõige kaugemal paikneva seina äärest ja valage Kiilto Link Fibergum Primeriga krunditud põrandale u 20 cm laiuste ribadena krundiga seina lähedale. Levitage materjali ühtlase kihina kammhõõruti abil ribade suunaliselt, lisades membraani vastavalt töö edenemisele. Toote jaoks spetsiaalselt valmistatud hammastatud kamm jätab sobiva kihipaksuse u 0,5 mm. Kiilto Link on isetasanduv ning jätab pinnale poorid ja augud, mis lasevad aluspinnal hingata. Kiilto Linki võib peale kanda ka värvirulliga. Sel juhul tuleb kindlustada õige kihipaksus (1 kg / m2) ja kanda vajadusel peale mitu kihti. Selle meetodi kasutamisel jääb poore ja auke vähem, mistõttu aluspinna hingamine kannatab. Kandke Kiilto Link kogu alupinnale ja laske kuivada. Pärast kuivamist u 6 – 12 tunni pärast, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest, võite alustada plaatimist. Kasutage plaatimisel sobivat tsementi sisaldavat Kiilto plaatimissegu. Kasutage konstruktsioonide ühenduskohtades Kiilto süstmörti. Tihendage aluskonstruktsiooni vuugid ja projektis ettenähtud kohad Masa liimimassi või Kiilto sanitaarsilikooniga. Vajadusel võite töödelda ka rohkem nihkevuuke, sõltuvalt betooni niiskussisaldusest ja plaaditava pinna suurusest ja kujust.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.