Kiilto Kõrgusmärk

Iseliimuv plastist Kiilto kõrgusmärk valukihi või õhukese tasandussegu kihi kõrguse fikseerimiseks. Kõrguseni kuni 65 mm.

Kasutusala

Iseliimuv, elastne plastist Kiilto kõrgusmärk pumbaga või käsitsi paigaldatava peentasandussegu või õhukese tasandussegu kihi kõrguse fikseerimiseks.

Eemaldage tasandatavalt/valatavalt aluspinnalt lahtine tolm. Enamuse rakenduste jaoks kasutage nakkedispersiooni Kiilto Start Primer, vt tootejuhiseid.

Kasutusjuhis

Kinnitage iseliimuvad plastist Kiilto kõrgusmärgid tasandatavale või valatavale pinnale, mida on töödeldud nakkedispersiooniga. Soovitame paigaldada kõrgusmärgid 1–2 m vahedega olenevalt põranda suurusest ja segu hulgast. Määrake vajalik kõrgus laserloodiga või loodlauaga ja lõigake kõrgusmärgid soovitud kõrgusele.

Kõrguseni kuni 65 mm 
Nähtavad numbrid 
Elastne plastik, lihtne lõigata 
Pakend: 50 tk/pakis
Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.