Kiilto Kontaktliimi vedeldi

Kiilto kontaktliimilahusti sobib töövahendite puhastamiseks ja lahustipõhiste kontaktliimide, nagu Kiilto Kestopren ja Kiilto Tixo lahjendamiseks.

Kasutusala

Kiilto kontaktliimilahustit kasutatakse lahustipõhiste kontaktliimide lahjendamiseks, liimiplekkide eemaldamiseks ning pindade ja töövahendite puhastamiseks. Sobib näiteks järgmiste liimide lahjendamiseks: Kestopren, Tixo, Unitex.

Pakendi suurus
EAN-kood
750 ml 6411512503752
Pakendi suurus 750 ml
EAN-kood 6411512503752
 
Erikaal

0,75 kg/l

Ladustamine

Suletud originaaltaaras 18 kuud (temp. 20 °C)

Kasutustemperatuur

Madalaim 15 °C

Kasutusjuhis

Lugege lahjendatava toote kasutusjuhiseid. Kiilto kontaktliimilahusti kõrge aurustumismäära tõttu võib tekkida kuivanud liimipinnale kondensatsioonivesi (eriti siis, kui õhk on kuum ja niiske). Kui lahusti aurustub, langeb värske liimipinna temperatuur alla õhu kondenseerumispunkti. Niiskus takistab liimi kontakti detailide kokkusurumisel.

Keskkond ja ohutus

Sisaldab lenduvaid ja kergestisüttivaid lahusteid. Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebilehelt www.kiilto.com.