Kiilto KLR seinatasandussegu 3–25 (50 mm)

Kivimaterjalist seintele mõeldud tasandav krohvisegu Kiilto KLR on sobivaks aluskihiks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitele. Vajaduse korral saab tasandatud pinnad siluda näiteks Kiilto SK märgruumide krohviseguga.

Erifunktsioonid

  • kihi paksus 3–25 mm, osaline tasandamine max 50 mm
  • tsemendipõhine
  • tööaeg 2–3 tundi
  • kuivamisaeg 1–3 päeva
  • katvus 1,6 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiilto KLR on tasandav krohvisegu kivimaterjalist seinapindadele. Viimistletud pinna võib katta hüdroisolatsioonimastiksiga või üle plaatida. Kui värvimiseks on vaja veelgi siledamat pinda, saab tasandatud seina katta näiteks Kiilto SH seinapahtliga.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Värvid

hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg

Kihi paksus

osaline tasandamine 3–50 mm, tasandamine 3–25 mm.

Segamissuhe

3,8–4,4 l (19–22%) vett / 20 kg pulbrit

Tööaeg

u 2 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

u 1 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kasutusjuhis

Tasandatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel võib aluspinda enne uue tasanduskihi pealekandmist ettevaatlikult lihvida ja puhastada.
Valage pulber jahedasse ja puhtasse vette ning segage käsitsi või segumikseriga. Valmis segu tuleb ära kasutada 2–3 tunni jooksul (+18 °C juures). Kandke Kiilto KLR pinnale pritsiga või suruge see käsitsi tugevalt vastu aluspinda. Pritsitud pindasid võib tasandada näiteks teraspahtlilabidaga. Pind on silutav. Kui kasutate tugevdamiseks värskesse segusse paigaldatavat Kiilto krohvimisvõrku, siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele. Kui kiht on kuivanud, võib peale kanda teise kihi. Kuivades tingimustes võib kihi kuivamise kiirendamiseks seda veega pritsida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp