Kiilto KL Kiudtugevdatud seinapahtel 3–10 (15) mm

Kiudtugevdatud seinapahtel kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks, sobib ka kasutamiseks märgades ruumides. Sise- ja välistingimustesse. Sobib kasutamiseks koos tugevdusvõrguga ning ka soklitele ja välisseintele ülatasandatult. Osaline tasandamine 3–15 mm, laustasandamine 3–10 mm. Tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  • kiudtugevdatud, pritsitav 
  • sobilik soklite tasandamiseks ja kasutamiseks kivimaterjalist seintele koos tugevdusvõrguga
  • kulu 1,5 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 1-3p
  • kaetuna sobib kasutamiseks ka välistingimustes 
   

Kasutusala

Kiilto KL on kiudtugevdatud tasandussegu kivimaterjalist seinapindade tasandamiseks. Sobib seinte tasandamiseks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist ja plaatimist ning plokkidest laotud seinte tugevdusvõrgu paigaldamiseks. Kaetuna sobib ka välisseinte ja soklite tasandamiseks.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512299204
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512299204
 
Värvid

Hall

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,5 kg

Kihi paksus

tasandamine 3–10 mm, osaline tasandamine 3–15 mm

Kuivamise kiirus

u 1–3 päeva (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

4,2–4,8 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 2–3 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

20 kg kott

Max tera suurus

1,5 mm

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liiva baasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Survetugevus

CSIV (EN 998-1)

Kasutusjuhis

Pahteldatavad pinnad peavad olema piisavalt tugevad, puhtad ja tolmuvabad. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on piisavalt kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada. Kaitske pinda otsese päikesevalguse ja tuule eest.

Puistake Kiilto KL pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke Kiilto KL peale pritsiga või suruge see käsitsi tugevalt vastu aluspinda. Pritsitud pindasid võib tasandada näiteks teraspahtlilabidaga. Pind on silutav.
Kui kasutate värskesse segusse paigaldatavat tugevdusvõrku Kiilto Krohvimisvõrku, Siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele. Kui kiht on kuivanud, võib peale kanda teise kihi. Kuivades tingimustes võib kihi kuivamise kiirendamiseks seda veega pritsida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp