Kiilto KeraSafe trapitugevdustükk

Iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kuulub Kiilto KeraSafe hüdroisolatsioonisüsteemi.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEED