Kiilto KeraSafe nurgatugevduslint

Tihenduslint - vuukide tihendamiseks KeraSafe + hüdrosiolatsioonisüsteemis. Sobib kasutamiseks konstruktsioonide tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber and Coat tihendustoodetega, samuti Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonitoodetega.

Kasutusala

Kasutatakse KeraSafe + hüdroisolatsioonisüsteemi vuukide tihendamiseks ning nurkade, vuukide ja materjaliühenduste tihendamiseks koos rulliga pealekatavate Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitega. Vajadusel saab kasutada õhulekete tihendamiseks Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat abil. Kiilto Airblock Fiberit saab kasutada ka radoonitõkkena ilma tihenduslindita. Kiilto Keramix A + X ja Kiilto KeraPro hüdroisolatsioonitoodetega õhu- või radoonilekete tihendamisel kasutage alati KeraSafe tihenduslinti või Kiilto butüüllinti.

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto KeraSafe vuugilint 7350020480294
Pakendi suurus Kiilto KeraSafe vuugilint
EAN-kood 7350020480294
 
Erikaal

170 g/m

Ladustamine

Avamata, mitte alla +1 °C, 2 aasta.

Kihi paksus

u 0,38 mm

Pakendi suurused

10 cm x 20 m

Sideaine tüüp

Polüetüleenkile
PP-fliis

Kasutustemperatuur

+15-25 °C

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet kuivamata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEED