Kiilto KeraSafe nurgatugevduslint

KeraSafe tihendusteip, osa KeraSafe’i veekindluse süsteemist. Sobib kasutamiseks ka pintsliga pealekantavate Kiilto hüdroisolatsioonimastiksitega.

Kasutusala

Kasutatakse koos Kiilto KeraSafe hüdroisolatsioonisüsteemiga nurkade, liidete ja materjaliliidete veekindlaks muutmiseks.

Samuti õhu- ja radoonilekke tõkestamiseks Kiilto Keramix ja KeraPro süsteemides.

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto KeraSafe vuugilint 7350020480294
Pakendi suurus Kiilto KeraSafe vuugilint
EAN-kood 7350020480294
 
Erikaal

170 g/m

Ladustamine

Avamata, mitte alla +1 °C, 2 aasta.

Kihi paksus

u 0,38 mm

Pakendi suurused

10 cm x 20 m

Sideaine tüüp

Polüetüleenkile
PP-fliis

Kasutustemperatuur

+15-25 °C

Keskkond ja ohutus

Vältige naha kokkupuudet kuivamata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEED