Kiilto Keraprimer

Parandab Kiilto hüdroisolatsioonimastiksite nakkumist märgades ruumides sobiva aluspinnaga, näiteks tasandussegu, betooni ja plaatidega. Veeslahustuv.

Erifunktsioonid

  • Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemi nakkedispersioon
  • kollane värv
  • veepõhine

Kasutusala

Nakkumist parandav krunt enne Kiilto hüdrosiolatsioonimastiksi paigaldamist.

Kulu

1 l lahjendatud veega 1:1 katab u 16 m² 1 l lahjendamata materjali katab u 8 m²

Pakendi suurus
EAN-kood
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Pakendi suurus 1 l
EAN-kood 6411512120010
 
Pakendi suurus 3 l
EAN-kood 6411512120034
 
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411512120102
 
Erikaal

u 1

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 1 aasta.

Kulu

1 l lahjendatud veega 1:1 katab u 16 m² 1 l lahjendamata materjali katab u 8 m²

Kuivamise kiirus

1–2 tundi, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest

Segamissuhe

Tasandusseguga kaetud või betoonist aluspind: lahjendada veega 1:1. Kipsist aluspind: mitte lahjendadaMuudest imavatest plaatidest aluspinnad: lahjendada veega 1:1 Mitteimavatest plaatidest aluspinnad: mitte lahjendada. Kare betoon või kivi: tasandada Kiilto tsemendi baasil tasandusseguga.

Pakendi suurused

1 l, 3 l, 10 l

Külmakindlus

Kuivamine

Kasutustemperatuur

+10 °C kuni +25 °C

Kasutusjuhis

Eemaldage aluspinnalt tsemendipiim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimistolm, lahtised osakesed ja määrdeained. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Kiilto Keraprimer tuleb pinnale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja rulli või pintsliga. Mastiks tuleb aluspinnale tugevalt/korralikult rullida/pintseldada. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab krundikiht olema kuivanud. Enne töö alustamist tutvuge Kiilto hüdroisolatsioonisüsteemi juhisega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDPõhjamaade Luigemärk Soome Võtmelipp