Kiilto iseliimuv trapitugevdustükk

Iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kasutatakse koos Kiilto võõbatavate veetõkkesüsteemidega.

Kasutusala

Tugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kasutatakse koos Kiilto võõbatavate veetõkkesüsteemidega.

Värvid

Hall, valged ääred

Ladustamine

Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.

Pakendi suurused

37 cm x 37 cm

Sideaine tüüp

Butüülkummi ja PP-fliis

Kasutusjuhis

Paigaldage tugevdustükk kuivale krunditud põrandale ja hõõruge ettevaatlikult paigale. Lõigake tugevdustükki ava, järgides põrandatrapi läbiviigu tootja juhiseid, ja vajutage tihendusrõngas oma kohale.

Liimige tugevdustükk aluspinnale, võõbates pintsliga hüdroisolatsioonimastiksit tugevdustüki külgedele, ja seejärel kandke hüdroisolatsioonimastiksit kogu tugevdustükile kuni tihendusrõngani.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEED