Kiilto Iseliimuv trapitugevdustükk 33 x 33 cm

Iseliimuv trapitugevdustükk põrandatrapi läbiviigule. Kasutatakse koos Kiilto võõbatavate hüdroisolatsioonimastiksitega.

Pakendi suurus
EAN-kood
33 cm 6411513685303
Pakendi suurus 33 cm
EAN-kood 6411513685303
 
Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 Emissiooniklass