Kiilto Grip Fiksaatorliim

Nakkuv liim kõigile eemaldatavatele põrandakatte tüüpidele. Lühikese nakkeajaga ja moodustab pidevalt nakkuva pinna. Katte võib vajaduse korral eemaldada hiljem. Liimi on kerge maha pesta.

Erifunktsioonid

  • lühike nakkeaeg
  • pidevalt nakkuv pind
  • pealekandmine rulli või liimilabidaga
  • väga ökonoomne 6–12 m²/l

Kasutusala

Nakkeliim kõigile eemaldatava tekstiili tüüpidele, vinüülist põrandakatetele ja plaatidele kuivades siseruumides. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Kulu

6–12 m²/l

Pakendi suurus
EAN-kood
10 l 6411511008104
Pakendi suurus 10 l
EAN-kood 6411511008104
 
Erikaal

umbes 1,2 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

6–12 m²/l

Pakendi suurused

10 l

Külmakindlus

külmumine

Sideaine tüüp

Akrülaatkopolümeer

Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,5% kaalu järgi või 85 % RH

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhis

Sobib tasasele, kuivale ja tolmuvabale tasandusseguga kaetud aluspõrandale, ehitusplaadile või olemasolevale põrandakattele. Enne paigaldamist veenduge, et olemasolev põrandakate on korralikult liimitud alusele, et kõik vahajäägid on pinnalt eemaldatud ja et see sobib liimimiseks. Kandke vahend Kiilto Grip sobiva vahendiga pinnale. Rulli kasutamisel võib Kiilto Gripi veega lahjendada kaalu järgi maksimaalselt 20%. Liimikile nakkuvus oleneb aluspõranda poorsusest ja kasutatava liimi kogusest. Laske kuivada nakkuva kile moodustumiseni ja paigaldage kate vastavalt tootja juhistele, Põrandakatted paigaldatakse tavapäraselt, kuid liimi pind peab enne paigaldamist olema nakkuv. Järgige põrandakatte tootja juhiseid õige liimikoguse kohta.Kiilto Gripi saab maha pesta, kui kanda liimile leeliselist pesuvahendit, nt veega lahjendatud vahendit Kiilto Maalarinpesupesu (1 osa Maalarinpesu ja 5 osa vett). Las ta hakkab mõjuma, eemaldage pehmenenud liim käsitsi või masinaga ja loputage pinda puhta veega. Puhastamisel võib kahjustada poorseid aluseid, näiteks tasandussegu või ehitusplaate. Kiilto Gripi mahapesemisel vanalt kattelt veenduge, et kate kannatab leeliselist pesuvahendit. Poorseid aluspõrandaid võib kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga (1 osa Start Primerit and 4 osa vett).
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp