Kiilto GP Seinapahtel 1–3 mm

Spetsiaalne vuugilindipahtel vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide tasandamiseks. Sobib kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Max kihi paksus 3 mm. Liimsideainel.

Erifunktsioonid

  • liimsideainel
  • vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • kulu 1,2 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 3 mm/1 p
  • kuivadesse siseruumidesse

Kasutusala

Kiilto GP on liimsideainel vuugilindipahtel siseruumide seintele ja lagedele. Sobib eriti hästi vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide tasnadamiseks. Võib kasutada ka seinte pahtelduseks enne värvimisest ja tapeetimisest. Ei sobi keraamilste plaatide või vinüülkatete aluspinnaks.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512004204
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512004204
 
Värvid

Hele

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril 1 °C, 1 aasta.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Kihi paksus

1–3 mm

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

7,0–7,5 l vett / 20 kg pahtlipulbrit, 1 mahuosa vett / 2,5 mahuosa pahtlipulbrit

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Max tera suurus

0,2 mm

Sideaine tüüp

Polümeer-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovituslik: +18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 ( MaalriRYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Enne uue kihi pealekandmist peab eelnev kiht olema täielikult kuivanud. Vajadusel tuleb pind enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake pahtel aeglaselt jahedasse (+18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kui valmissegatud pahtlit soovitakse kasutada ka järgmisel päeval, tuleb kuivamise vältimiseks pahtlinõu hoolikalt kinni katta.

Vuugilindi kinnitamine: kandke pahtel vuuki ja suruge lint kitsa teras pahtlilabidaga tugevalt vastu pahtlit. Seejärel kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teras pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab vajadusel lihtsasti lihvida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp