Kiilto GP Seinapahtel 1–3 mm

Spetsiaalne vuugilindipahtel vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide silumiseks. Sobib kuivade siseruumide seintele ja lagedele. Max kihi paksus 3 mm. Liimipõhine.

Erifunktsioonid

  • tsemendibaasil sideaine, vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile
  • kuivad ruumid
  • kuivamisaeg 1 päev
  • tasandamine max 3 mm
  • kulu 1,2 kg/m²/mm

Kasutusala

Kiilto GP on polümeeril põhinev vuugilindipahtel siseruumide seintele ja lagedele. Sobib eriti hästi vuugilindi kinnitamiseks kipsplaadile ja kipsplaatide vuukide silumiseks. Võib kasutada ka seinte tasandamiseks hilisemaks värvimiseks ja tapeetimiseks. Ei sobi plaatide või seina vinüülkatte all kasutamiseks.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512004204
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512004204
 
Värvid

Hele

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril 1 °C, 1 aasta.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,2 kg

Kihi paksus

1–3 mm

Kuivamise kiirus

u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest)

Segamissuhe

7,0–7,5 l vett / 20 kg pahtlipulbrit, 1 mahuosa vett / 2,5 mahuosa pahtlipulbrit

Tööaeg

u 24 h (18 °C)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

> 320 N (EN 13963)

Max osakese suurus

0,2 mm

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-lubjakivibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Töötingimused

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Sertifikaadid ja registreerimised

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL04 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhised

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Enne uue kihi pealekandmist laske kihil täielikult kuivada. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake pahtel aeglaselt jahedasse (18 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 15 minutit ja segage uuesti. Kui tahate jätta allesjäänud pahtli järgmiseks päevaks, katke nõu hoolikalt kinni, et pahtel ei kuivaks.

Vuugilindi kinnitamine: kandke pahtel vuuki ja suruge lint kitsa teras pahtlilabidaga tugevalt vastu pahtlit. Seejärel kandke lindile teine pahtlikiht ja siluge laia teras pahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab vajadusel lihtsasti lihvida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp