Kiilto Gel Primer

Geeljas nakkedispersioon vertikaalsetele pindadele ja kasutamiseks enne plekkpaneelide plaatimist. Veebaasil.

Kasutusala

Veebaasil nakkedispersioon imavate ja mitteimavate seinapindade nakkeomaduste parandamiseks enne tasandamist ja plaatimist.

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
- ehitusplaadid, nagu kips- või kiudtugevdatud tsementplaadid (kasutada lahjendamata);
- mitteimavad materjalid, nt värvitud pinnad või PVC-pinnad ning värvitud või PVC-kattega plekk (nt monteeritavad plekist tualetid) (kasutada lahjendamata). Enne nakkedispersiooni pealekandmist tuleb plaaditavalt pinnalt eemaldada vaha, rasv ja mustus leeliselise puhastusvahendiga ning pinda põhjalikult loputada. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;
- betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa Kiilto Gel Primerit /4 osa vett).

Hea niiskuskindlus. Suure viskoossuse tõttu nakkub lahjendamata Gel Primer hästi vertikaalsetele pindadele. Ei tilgu. Tagab hea nakke aluspinna ja silumis-/tasandussegu vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandussegu lisandina.

Kulu

Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²
lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².

Pakendi suurus
EAN-kood
5 l 6411512397054
Pakendi suurus 5 l
EAN-kood 6411512397054
 
Värvid

Sinakas-violetne

Erikaal

1

Ladustamine

Avamata originaaltaaras kuivas ruumis 1 aasta.

Kulu

Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²
lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².

Pakendi suurused

5 l plastnõu

Külmakindlus

Jäätub

Aluspõranda niiskus

- betoon < 90% RH

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Kasutusjuhis

Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvige pinda. Kandke nakkedispersioon Kiilto Gel Primer pinnale õhukese ja ühtlase kihina, näiteks rulli või harjaga. Betooni ja tasandussegusid võib tasandada kohe pärast nakkedispersiooni pealekandmist. Laske ehitusplaatidel ja mitteimavatel pindadel kuivada u 1 tund enne tasandamist. Keskkonna tingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja niiskus mõjutavad olulisel määral kuivamisprotsessi. Seetõttu käsitlege neid juhiseid orienteeruvatena. Tasandada/plaatida tuleb 24 tunni jooksul pärast nakkedispersiooni pealekandmist.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp