Kiilto Floor Plus liim põrandatele ja seintele

Mitmeotstarbeline põrandakatteliim kõikide levinumate vinüülkatte tüüpide kinnitamiseks. Tänu heale nakkuvusele ja kõrgele lõpptugevusele sobib Kiilto Floor Plus ideaalselt LVT-plaatidele. Toode ei sisalda 2-etüülhaksanooli ega APEO-ühendeid, ftalaate ega plastifikaatoreid.

Erifunktsioonid

  • tugev kleepuvus
  • kerge peale kanda 
  • sobib hästi ka vinüülseinakatete kinnitamiseks

Kasutusala

Veebaasil põranda- ja seinakatteliim vinüülkatetele ja -plaatidele, linoleumile, kummi- ja tekstiilkatetele ning raskete, üle 0,6 mm paksuste vinüülseinakatete kinnitamiseks imavatele ja mitteimavatele pindadele kuivades ja niisketes ruumides. Tänu suurele lõpptugevusele heale nakkele on Floor Plus ideaalne LVT-plaatidele. Võib kasutada põrandakütte korral.

Kulu

4–6 m²/l

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto Floor Plus Lattialiima 10 l 6411511012101
15 l 6411511012156
Pakendi suurus Kiilto Floor Plus Lattialiima 10 l
EAN-kood 6411511012101
 
Pakendi suurus 15 l
EAN-kood 6411511012156
 
Erikaal

1,1 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

4–6 m²/l

Tööaeg

märgliimimine: 0–20 min, hiline märgliimimine: 20–60 min, kleepliimimine: 60–120 min (+23°C, 50% RH)

Pakendi suurused

15 l

Külmakindlus

külmumine

Sideaine tüüp

Akrülaatsegapolümeer

Aluspõranda niiskus

betoon: max 85% RH, puit: 8–12%

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhis

Aluspind peab olema kuiv, tahke, sile, tolmu- ja rasvavaba. Ebatasasused tasandada sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Plaatide jätkukohad peavad olema samuti tasandatud. Ehitusplaatpindade puhul järgida plaadi tootja juhiseid.Liim segada vajadusel enne kasutamist ning kanda seejärel liimikammiga või rulliga ühtlase kihina aluspinnale. Poorsetel pindadel toimub liimimine üldjuhul märgliimimisena: vajutage kate vahetult vastu aluspinda ja hõõruge see tugevalt aluspinnale. Jäiga või murdekohtadega põrandakatte puhul on soovitatav lasta liimil kuivada õhu käes 10–30 min enne kinnivajutamist. Täielikult mitteimavale pinnale jäiga katte paigaldamise puhul tuleb liimil enne katte asetamist lasta kuivada õhu käes üle 60 minuti. Või alternatiivselt hõõruge kate värskele liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Värsked liimi plekid eemaldada veega. Kuivanud liim eemaldada tugevalt leeliselise pesuaine või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid.
Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja katte kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.