Kiilto FlexSilan parketiliim

Ühekomponentne parketiliim, mis sobib ideaalselt puidust kilpparketi, plokk- ja laudparketi poolelastseks liitmimiseks. Ei sisalda vett.

Erifunktsioonid

  • eriliim kilpparketi liimimiseks
  • veevaba, smp-liim

Kasutusala

FlexSilan on ühekomponentne elastne liim parkettkatete kinnitamiseks. Sobilik kasutamiseks ka küttega põrandatele. ISO 17178 - tugev elastne. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

Kulu

umbes 1,7 m²/l, umbes 1,0 kg/m2

Pakendi suurus
EAN-kood
10 l / 16,5 kg 6411513425107
Pakendi suurus 10 l / 16,5 kg
EAN-kood 6411513425107
 
Erikaal

umbes 1,65 kg/l

Ladustamine

Avamata mahutites, temp. üle +1 °C, 9 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada 2–3 päeva jooksul.

Kulu

umbes 1,7 m²/l, umbes 1,0 kg/m2

Avatud aeg

umbes 30 min (+20°C, 50% RH)

Konsistents

pastat on kerge peale kanda

Pakendi suurused

10 l

Külmakindlus

külmumine

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80% RHpuit: 8–12%

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhis

Sobivad aluspinnad on kelluga silutud betoon-, plaat- ja puitpõrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Eemaldage enne liimimist lihvimisega ja tolmuimejaga tsemendikirme. Betooni pinda saab vajaduse korral tasandada sobiva Kiilto tasandusseguga. Betooni ja tasandussegu nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm². Plaadile liimimisel soovitame kasutada vineerplaati paksusega vähemalt 9 mm või sarnast. Järgige ka parketitootja juhiseid ja kehtivaid riiklikke eeskirju (Soomes SisäRYL 2013). Elastne liim vähendab niiskuse liikumise tõttu puidus pinget aluspinnale, kuid võimaldab mõõtude muutumist. Tehke tööd tavalisel toatemperatuuril ja niiskusel. Laske parketiplaatidel ja liimil kohaneda tavalise toatemperatuuriga ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimilabidaga parketiga kaetavale pinnale ühtlaselt umbes 30 minuti jooksul. Suruge parkett tugevalt aluspinnale. Kontrollige, et parketi tagakülg on liimiga täielikult kaetud. Ei mingit keele-ja-soone liimimist. Jätke jäikade tarindite, nt seina ja parketi vahele 10–15 mm vahe. Lihvimine ja lakkimine on soovitatav mitte enne 24–48 tunni möödumist pärast paigaldamist olenevalt valitsevatest tingimustest. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lakibensiiniga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp