Kiilto Flex Parketiliim

Ühekomponentne veevaba parketiliim, mis on ette nähtud laudparkett põrandakatte elastseks liimimiseks ja plokk- ning massiivparketi liimimiseks.

Erifunktsioonid

  • väga elastne liim mosaiik-, lipp-parketi, laudparketi ning püstpuuparketi liimimiseks
  • veevaba

Kasutusala

Kiilto Flex on keskkonnasõbralik M1 liim parketi elastseks liimimiseks. Pidage meeles, et plokkparkett tuleb liimida otse betoonile, kui plaatidest aluspind ei ole nt põrandakütte tõttu võimalik.

Kulu

umbes 2 m²/l

Pakendi suurus
EAN-kood
10 l / 16 kg 6411511645101
Pakendi suurus 10 l / 16 kg
EAN-kood 6411511645101
 
Erikaal

umbes 1,55 kg/l

Ladustamine

Säilivusaeg avamata originaalpakendis kuni 6 kuud aastat toote valmistusajast, temperatuuril mitte alla +1. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

Kulu

umbes 2 m²/l

Avatud aeg

umbes 30 min (+20°C, 50% RH)

Konsistents

pasta

Pakendi suurused

10 l

Sideaine tüüp

Silüülmodifitseeritud polümeer (SMP)

Aluspõranda niiskus

betoon: maks. 3,0% kaalu järgi või 80% RHpuit: 8–12%

Töötingimused

Paigaldamise ja kasutamise ajal järgige paigaldustingimuste riiklikke eeskirju ja parketitootja juhiseid.

Kasutustemperatuur

+18–25°C

Kasutusjuhis

Aluspindadeks sobivad terashõõrutud ja tasandamata betoon (K 35 või tugevam), plaatidest või puidust põrand. Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile ja puhas ning vaba tolmust ja muudest materjalidest, mis võivad vähendada nakkuvust. Vajaduse korral tasandage aluspind mosaiikparketile sobiva Kiilto tasandusseguga (nt Fiberflexiga). Sobiv plaatidest aluspind on min. Vineer paksusega 9 mm või sellesarnane. Järgige alati parketitootja juhiseid ja kõiki paigaldamist käsitlevaid riiklikke eeskirju. Elastne liim vähendab niiskuse liikumise tõttu puidus pinget aluspinnale, kuid võimaldab mõõtude muutumist ja deformatsioone. Paigaldamise ajal peab ruumi temperatuur ja niiskus olema tavapärane. Laske enne paigaldamist parketil ja liimil kohaneda ruumi tavapärase temperatuuri ja niiskusega. Kandke liim hammastatud liimikammiga aluspinnale ühtlase kihina umbes 30 minuti jooksul. Suruge parkett korralikult aluspinnale. Kontrollige, et parketilipi tagakülg on liimiga korralikult kaetud. Liimi ei kanta parketi soonde. Jäikade konstruktsioonide nagu seina ja parketi vahele tuleb jätta 10–15 mm liikumisruumi. Sõltuvalt asjaoludest oodake pärast liimimist 24–48 tundi enne lihvimist ja lakkimist. Kõvastumata liimiplekke saab eemaldada lahustiga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp