Kiilto Fix plaatimissegu

Tugevdatud plaadisegu

Erifunktsioonid

  • Tugevdatud
  • Kõigile plaadisuurustele ja keskmise suurusega keraamilistele plaatidele
  • Sobib põrandaküttega põrandate jaoks
  • Sobib kasutamiseks siseruumis ja välistingimustes
  • Niiskuskindel
  • Külmakindel

Kasutusala

Vastupidav, vee- ja külmakindel liim seina- ja põrandaplaatide jaoks, sealhulgas suurte plaatide, klinkerplaatide ning väikeste ja keskmise suurusega keraamiliste plaatide jaoks. Sobib karedale aluspinnale, kipskrohvist, betoonist, vahtbetoonist, õhutatud betoonist, tellisest ja kipsist aluspinnale. Sobib Kiilto vee- ja niiskusisolatsioonmaterjalidega loodud plaatimispindadele, kergete betoonplokkide ja plaatide paigaldamiseks ning põrandaküttega põrandatele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

Libisemine

≤0,5 mm

Ladustamine

12 kuud

Valmissegu kasutusaeg

3 tundi (temperatuur 20±2°C)

Avatud aeg

30 min (Т=20±2°C, W=50±5%)

Kihi paksus

3–15 mm

Puutekuiv

1–3 päeva (temperatuur +20±2°C) olenevalt kihi paksusest ja katte liigist

Segamissuhe

0,2–0,23 l/1 kg segu kohta
(4,0–4,6 l/20 kg koti kohta)

Nakketugevus

≥ 1 MPa (betoonaluspind, pärast 28 päeva, 20±2°C, W=50±5%)

Pakendi suurused

20 kg

Segu värv

Hall

Külmakindlus

F35

Max tera suurus

< 0,63 mm

Sideaine tüüp

Portlandtsement

Tarbimine

3 kg/m 2 , kui kasutate 6×6 mm segukamm-kellut

Kasutusjuhis

Töötingimused.
Õhu, kipsi ja aluspinna temperatuur peab tööde ajal ja järgmise 3 päeva jooksul olema vahemikus +5–30 °C. Kipsi pealekandmise ja kuivamise ajal vältige selle paljastamist otsesele päikesevalgusele ja tuuletõmbusele.
Kuivamisaeg oleneb kohalikest töötingimustest, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna kvaliteet ja niiskusesisaldus. Seetõttu saab meie soovitustes esitatud andmeid kasutada ainult üldise viitematerjalina.
Pinnahooldus.
Pinnad peavad olema kuivad, ühtlased, jäigad ja puhtad. Eemaldage pinnalt vana värv, lahtised osakesed ja mitteniiskuskindlad aluspinnad. Väikse ebatasasuse (vähem kui 5 mm sügav) ühtlustamiseks võib kasutada sedasama liimi. Kui pind on liiga kuiv, niisutage seda enne lihvimist.
Parema haakumise huvides on soovitatav töödelda pinda Kiilto nakkedispersioonidega, nagu juhistes kirjeldatud.
Segu valmistamine: puistake koti sisu toatemperatuuril (+10–20 °C) puhtasse vette aeglaselt ja pidevalt mõõdukas tempos segades. Jätkake segamist, kuni silm ei erista enam segus kihte ja moodustunud on ühtlane tükkideta mass. Enne töö alustamist laske segul 10 minutit seista, seejärel segage see veel kord aeglaselt läbi. Segu tuleb kasutada ära 3 tunni jooksul (+20°C juures).
Ärge kasutage liiga palju või liiga vähe vett, kuna see võib halvendada lõplikku pidavust.
Kasutamine:
Kandke segu töödeldavale pinnale sileda kelluga. Kammige nii suur plaaditav ala segukammiga, mille jõuate 10-15 min jooksul plaaditud. Suruge plaadid pinnale ja reguleerige nende paigutust õrnade ringjate liigutustega. Vuukida võib toatemperatuuril 1–3 päeva pärast peale plaatide paigaldamist. Värsked plekid võib maha pesta vee või niiske lapiga. Kuivanud toodet saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Keskkond ja ohutus

Ärritab hingamissüsteemi ja nahka. Silmadele ohtlik. Vältige toimu sissehingamist, silma sattumist või pikaajalist kokkupuudet nahaga. Värske segumass on aluseline. Kandke kindaid, suumaski ja kaitseprille. Silma või suhu sattumise korral loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

CE