Kiilto Fiberflex DF Kiududega armeeritud tasandussegu 2–20 mm

Tugev, isetasanduv ja vähetolmav eritasandussegu puitpõrandate ja remonditavate pindade tasandamiseks. Sobib ka värviga kaetavatele ja põrandaküttega põrandatele kuivades ruumides. Madala leeliselisusega. Kiudtugevdatud, tsemendibaasil.

Erifunktsioonid

  •  vähetolmav, kiudtugevdatud
  •  spetsiaalselt remonditavate pindade ja   puitpõrandate tasandamiseks
  •  ülevärvitav
  •  käimiskindel 4 tunni pärast
  •  põrandakatte saab paigaldada 1–3 päeva pärast
  •  kulu 1,6 kg/m²/mm
  •  u 12 l massi kotis
   

Kasutusala

Tsemendibaasiline, kiududega armeeritud ning elastsust ja nakkuvust suurendavaid lisandeid sisaldav tasandussegu puit- ja betoonpõrandate ning nõrkade remonditavate pindade tasandamiseks enne põrandakatte kinnitamist/peentasandamist. Toode on segamisel peaaegu tolmuvaba. Soovitatav kihi paksus 2–20 mm. Sobib ka stabiilse betoonpõranda tasandamiseks (tugevusklass vähemalt C 30) enne mosaiikparketi liimimist ja väikestele (max 10 m2) põrandaküttega pindadele.

Betoonpinnalt tuleb eemaldada lihvides tsemendiliim, värvipritsmed ja muu mustus ning põrand tuleb puhastada tolmuimeja või harjaga. Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Puitpinnad ja muud vanad pinnad tuleb lihvida ja puhastada. Puitpõrandas olevad praod tuleb tihendada akrüülmassiga Kiilto Acryl ja vajadusel jäigastada põrand kruvide abil. Kruntimiseks kasutage lahjendamata nakkedispersiooni Kiilto Start Primer.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
20 kg 6411512090207
Pakendi suurus 20 kg
EAN-kood 6411512090207
 
pH

< 11 (madala leeliselisusega)

Ladustamine

Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.

Pindamiskuiv

1–3 päeva (23 °C, 50% RH)

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

u 4 h (23 °(, 50% RH)

Kahanemine

< 0,4 ‰ ( 23 °C, 50% RH )

Kihi paksus

2–20 mm

Viskoossus

Valguvus 130–140 mm, EN 12706

Tuletundlikkusklass

A2fl-s1

Segamissuhe

4,2–4,5 l vett / 20 kg kott

Tööaeg

u 30 min (23 °C, 50% RH)

Nakketugevus

> 1,5 MPa, EN 13813

Pakendi suurused

20 kg kott

Paindetugevus

F10 (> 10 MPa), EN 13813

Max tera suurus

0,3 mm

Sideaine tüüp

kiu-polümeeri-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber

Aluspõranda niiskus

Betoon < 90% RH

Survetugevus

C40 (> 40 MPa), EN 13813

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–23 °C, minimaalne +10 °C

Klassifikatsioonid

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Kasutusjuhis

Valage segamismahutisse vajalik kogus puhast vett. Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse vette, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Laske segul seista u 2 minutit ja segage veel kord.

Laotage segu ühtlaselt laiali laia teraspahtlilabidaga. Enne uue kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Tasandussegu pinda võib ka värvida, kui on tegemist kerge koormusega abiruumiga, kuid ei sobi näiteks garaaži või vannitoa vmt põrandale.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp