Kiilto ER Rulliga pealekantav valmispahtel

Rulliga pealekantav valmispahtel seintele ja lagedele kuivades siseruumides. Sobib ka pritsiga pealekandmiseks.

Erifunktsioonid

  • viimistluspahtel
  • seintele ja lagedele
  • pritsiga pealekantav
  • kerge
  • max kihi paksus 3 mm

Kasutusala

Kiilto ER on veepõhine, kasutusvalmis, rulliga pealekantav universaalpahtel seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist või tapeetimist. Soovitame aluspinna enne tapeetimist üle värvida, see lihtsustab tulevikus tapeedi vahetamist. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

Pakendi suurus
EAN-kood
Kiilto ER Telattava Valmistasoite 15 l 6411512930152
Pakendi suurus Kiilto ER Telattava Valmistasoite 15 l
EAN-kood 6411512930152
 
Värvid

Helehall

Erikaal

1,2 kg/l

Ladustamine

Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.

Kihi paksus

3 mm

Kuivamise kiirus

u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)

Nakketugevus

> 0,3 MPa (EN 15824)

Pakendi suurused

15 l plastmahuti

Sideaine tüüp

Plastdispersioon-kergsideaine- lubjakivibaasiline pulber

Töötingimused

tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Klassifikatsioonid

ülevärvitavate pindade koormusklass RL01...RL03 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto ER on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib lahjendada toodet veega. Kandke pahtel pinnale pikaharjaselise rulliga ja siluge teraspahtlilabidaga. Kuivanud pinda saab lihtsasti lihvida.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp