Kiilto EPS Light DF Kerge valumass aluspõrandate tegemiseks mistahes max kihipaksusega

Väga kerge (440g/mm³), vähendatud tolmavusega, tsemendi/EPS-põhine tasandussegu. Saab kasutada puidust aluspindadel, betoonil ja muudel tugevatel aluspindadel. Väike kulu: 45l valmismass/kott. Peaaegu piiramatu täitevõime. Soojusjuhtivus u. 0,13 W / mK.

Erifunktsioonid

  • väga kerge, peaaegu piiramatu täitevõime, vähendatud tolmavus
  • eeltäited
  • katvus: 45 l valmismass/kott
  • siseruumidesse

Kasutusala

Vähetolmav, kerge tsemendil ja EPS-teradel baseeruv tasandussegu aluspõrandate valamiseks. Sobib aluspinna puitkonstruktsioonide vahede ja muuks täitmiseks ning põrandakonstruktsioonide tõstmiseks. Konstruktsiooni tugevdamiseks tasandatakse valumass Kiilto Oy kiudtugevdatud tasandusseguga (min. 15 mm paksune tasanduskiht). Sobib kasutamiseks nii kuivades kui märgades siseruumides. Soojusjuhtivus u 0,13 W/mK

1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind või ehitusplaat: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipritsmed, liimijäägid ja muu mustus ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga.
Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% nakkedispersiooni / 80–90% vett). Plaataluspinnad krunditakse lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga. Valukihi paksus peab olema vähemalt 15 mm.

2. Ujuv konstruktsioon: valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eralduskangaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukihi paksus peab olema vähemalt 30 mm. Tasanduskiht tugevdatakse alati teras- või klaaskiudvõrguga (vt eraldi konstruktsioonijooniseid).
Põrandaküttekaablid ja -torud kinnitatakse alati terasvõrgu külge.

Kulu

1 mm kiht/m² kuiva, tahke aine kaal u 0,36 kg (u 45 l tasandussegu/kott).

Pakendi suurus
EAN-kood
17 kg / 50 l 6411512030173
Pakendi suurus 17 kg / 50 l
EAN-kood 6411512030173
 
Erikaal

kõvenenult 440 kg/m3

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Pindamiskuiv

võib tasandada Kiilto sobiva põrandatasandusseguga 20–30 h möödudes heades kuivamistingimustes (18–20 °C, 50% RH)

Kulu

1 mm kiht/m² kuiva, tahke aine kaal u 0,36 kg (u 45 l tasandussegu/kott).

Kõndimiskuiv

8–10 h (20 °C / 50% RH)

Kihi paksus

aluspinnale kinnituv konstruktsioon 15 mm, ujuv konstruktsioon min 30 mm

Tuletundlikkusklass

B fl-s1

Segamissuhe

7,5–9,5 l vett / 50 l kott
(7,5 l käsitsi, 9.5 l pumbaga)

Tööaeg

u 60 min.

Pakendi suurused

50 l plastkott/u 17 kg

Max tera suurus

1–3 mm

Sideaine tüüp

EPS-tera-tsemendibaasil pulber

Kasutustemperatuur

10–25 °C

Klassifikatsioonid

M1

Kasutusjuhis

Segage EPS Light DF jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette. Vee hulk valitakse pealekandmismeetodist lähtuvalt (käsitsi/pumpamine).
Ühtlase massi saavutamiseks tuleb toodet alati segada terve koti kaupa korraga.

Kandke valumass pinnale siluri ja/või laia teraspahtlilabidaga ühtlase kihina. Seejärel siluge valumass tihedaks ja siledaks pinnaks. Värsket massi tuleb kaitsta liiga kiire kuivamise eest. Kui valupinda ei siluta 5 ööpäeva möödudes valust, tuleb pind katta kilega.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEED