Kiilto Epoksü-vuugitäidis

Kahekomponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis keraamilistele plaatidele sise- ja välistingimustes. Annab veekindla vuugi suurepärase kulumis- ja kemikaalikindlusega. Sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Erifunktsioonid

  • veekindel
  • suurepärane vastupidavus mehaanilisele kulumisele ja kemikaalidele
  • vuugi laius 1–10 mm
  • 6 värvi
  • professionaalseks kasutuseks

Kasutusala

Kiilto Epoksü-vuugitäidis on kahekomponentne epoksüvaigul põhinev vuugitäidis keraamilistele plaatidele ja klaasmosaiigile. Hea puhastatavus, tugevus ning kulumis- ja kemikaalikindlus. Seetõttu sobib vuugitäidis väga hästi kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses, toitlustusasutuste köökides või tervisekeskustes, kus vuugid peavad olema vastupidavad ja hästi puhastatavad. Sobib 1–10 mm laiustesse seina ja põrandavuukidesse. Kõvenenud vuugi temperatuurkindlus on –20...60 °C.
Toodet saab kasutada ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

Kulu

u 0,5–1,5 kg/m² olenevalt plaadi ja vuugi suurusest

Värvid

6

Erikaal

u 1,5 kg/l

Ladustamine

Avamata plastmahutis kuivas ja jahedas ruumis 2 aastat.

Kulu

u 0,5–1,5 kg/m² olenevalt plaadi ja vuugi suurusest

Valmissegu kasutusaeg

u 30–45 min (20 °C). Oleneb olulisel määral temperatuurist. Reaktsioonis tekkiv kuumus võib seda lühendada.

Vuugi suurus

1–10 mm

Vastupidavus

≤ 250 mm3 (EN 13888)

Segamissuhe

segage komponendid täis anumates

Pakendi suurused

2kg and 5 kg plastic can

Sideaine tüüp

Epoksü

Survetugevus

≥ 45 N/mm 2 (EN 13888)

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 10 °C

Kasutusjuhis

Enne vuukide täitmist veenduge, et plaatimissegu oleks piisavalt kõvenenud ja et vuugid oleksid puhtad. Plaatimissegu võib ulatuda maksimaalselt 1/3 vuugi sügavusest.
Vuukimiseks peab olema aluspinna, materjali ja plaatide temperatuur üle 10 °C. Temperatuur mõjutab oluliselt vuugitäidise konsistentsi, tööaega ja kõvenemist. Mida soojem on mass, seda lihtsam on seda laotada ja seda kiiremini see kõveneb. Põrandaküte välja lülitada umbes 1 päev enne plaatimist ja uuesti sisse lülitada umbes 1 nädal pärast plaatimist.
Kiilto Epoksü-vuugitäidist on soovitatav segada täis anumates. Õige segamissuhe on oluline vuugitäidise kõvenemiseks ja omaduste tagamiseks. Segada tuleb mehaaniliselt aeglasel pöörlemiskiirusel. Kaapige segamismahuti servad puhtaks. Pärast segamist saab jaotada massi osadeks, seejuures ei lühenda reaktsioonis tekkiv kuumus tööaega. Ärge lisage segule vett ega lahustit.
Laotage vuugitäidis laiali jäiga epoksükummist siluriga diagonaalselt üle vuukide ja vajutage samal ajal vuugid tugevalt täis. Eemaldage võimalikult palju liigset materjali, et vähendada materjalijääke ja pesemisvajadust.
Kõigepealt puhastage plaatide pinda niipea kui võimalik jämeda svammiga, tehes ringjaid liigutusi. See tihendab vuugid ja liigne vuugitäidis tõuseb vahuna plaatide pinnale. Seejärel eemaldage vedelad segujäägid pehme svammiga, pestes regulaarselt värske veega. Pesemise lihtsustamiseks võite pesuvette lisada puhastusvahendit Kiilto Epoxy Cleaner (10 ml / 1 l vett). Vett tuleb sageli vahetada. Kuivatage plaatide pinnalt liigne vesi svammiga. Svamm tuleb välja vahetada, kui selle poorid on küllastunud vuugitäidisega.
Üleliigne vuuk tuleb hoolikalt pinnalt eemaldada sest kõvenenud Kiilto Epoksü-vuugitäidist on raske puhastada. Jäägid saab puhastada järgmisel päeval puhastusvahendiga Kiilto Epoxy Cleaner.
Puhastatavus sõltub väga palju plaatide tüübist (nt karedad ja poorsed plaadid). Vajadusel katsetage eelnevalt vuukimist ja puhastatavust. Suurte alade puhul tuleb vuukimine ja puhastamine teha osade kaupa.

Tööriistad saab pesta puhtaks veega, kui seda teha kohe.

Nihkevuukide, eri materjalide liitekohtade (nt nurgad ja läbiviigud) ning plaatide ja muude pinnamaterjalide liitekohtade tihendamiseks kasutage silikooni Kiilto Saniteettisilikoni või Kiilto silikooni.
Plaadid kannatavad kerget koormust järgmisel päeval. Lõplikud omadused saavutatakse 5 päeva pärast (23 ° C). Jahedad tingimused aeglustavad kõvenemist.
Kui kasutate toodet plaatide paigaldamiseks, peab aluspind olema kõva, kuiv ja puhas. Laotage segu plaaditavale pinnale (6x6x6 mm hammastega pahtlilabidaga). Suruge plaadid tugevalt kinni. Eemaldage värsked vuugitäidise jäägid veega.

Näited vuugitäidise kulust (materjalikadu pole arvesse võetud):

 
tile size vuugi laius vuugi sügavus kulu
2 cm x 2 cm 2 mm 5 mm n. 1,7 kg/m2
10 cm x 10 cm 3 mm 5 mm n. 0,7 kg/m2
30 cm x 30 cm 3 mm 8 mm n. 0,5 kg/m2
Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid, kaitseprille ja tolmumaski. Tutvuge kemikaali ohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

CE