Kiilto CR DF Kiire niiskuskindel viimistluspahtel 0–5 (10) mm

Väga kiiresti kuivav viimistluspahtel märgadele ruumidele. Saab kasutada ka kuivades piirkondades, samuti õhulekkeparanduste viimistlemiseks märgades ruumides enne katte paigaldamist.

Erifunktsioonid

  • eriti kiire, vähetolmav
  • viimistluspahteldused 
  • kulu 1,4 kg/m²/mm
  • kuivamisaeg: 5 mm/1 h, 10 mm/24 h
  • sisetingimustesse

Kasutusala

Kiilto CR DF kiire niiskuskindel viimistluspahtel sobib siseseinte ja lagede tasandamiseks. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (nt basseinid). Hüdroisolatsioonimastiksiga kaetud pinna tasandamisel soovitame koos pahtliga kasutada Kiilto tugevdusvõrku. Tasandatud pinna saab katta Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga, üle plaatida või värvida.

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Värvid

hall

Ladustamine

Avamata pakendis ja kuivades tingimustes 6 kuud

Pindamiskuiv

Üldisel tasandamisel u 1 h, osalisel tasandamisel 24 h

Kulu

1 mm kiht/m² tahke aine kaal u 1,4 kg

Kihi paksus

Laustasandamine 0–5 mm, Kohttasandamine 0–10 mm

Segamissuhe

3,0–3,4 l vett / 12,5 kg kott

Tööaeg

20–30 minutit (18 °C)

Nakketugevus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Pakendi suurused

12,5 kg kott

Sideaine tüüp

Polümeeri-tsemendi-liivabaasil pulber

Aluspõranda niiskus

betoon < 90% RH

Survetugevus

klass CSIV (EN 998-1)

Kasutustemperatuur

soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C

Kasutusjuhis

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Nõrgad ja lahtised osakesed tuleb eemaldada käsitsi. Kuivad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada.

Puistake CR DF pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette seda pidevalt segades, kuni saate ühtlase massi. Laske segul seista u 2–3 minutit ja segage uuesti. Pahtel kantakse pinnale terasest pahtlilabidaga käsitsi. Kui kasutate tugevdamiseks värskesse segusse paigaldatavat Kiilto krohvimisvõrku, siluge pinda teraspahtlilabidaga, et jätta võrk segukihi keskele.

Kandke pahtel pinnale tavalisel toatemperatuuril. Kõvenemis- ja kuivamisaega mõjutavad oluliselt valitsevad tingimused, näiteks ruumi, pahtli ja vee temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning suhteline õhuniiskus. Seetõttu saab meie soovitusi võtta ainult üldiste juhtnööridena.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehelt www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassCELEEDSoome Võtmelipp