Kiilto Care järelhooldus- ja tolmusidumisvahend

Veebaasil järelhooldus- ja tolmusidumisvahend tasandussegule. Sobib ka tolmusidumisaineks kergelt koormatavatel põrandatel.

Erifunktsioonid

  • veeauru läbilaskev kiht 
  • väga ökonoomne
  • enne üldist tasandamist ei ole vaja eraldi lihvida    

Kasutusala

Vesialusel järelhooldusvahend spetsiaalselt nn. ujuvatele põrandakonstruktsioonidele, näiteks dB-põrandad. Soovitatav kasutada ka tasandatud põrandatel, mis jäävad peale tasandamist pikemat aega pinnakattega katmata. Tingimustes, kus suhteline õhuniiskus on väga madal, kasvab põranda ebaühtlase kuivamise ja pragunemise võimalus. Üldjuhul on sellised tingimused köetavates ruumides talveperioodil. Eriti kasulik on järelhooldusvahendit kasutada ühes suunas välja kuivavate põrandakonstruktsioonide puhul. Järelhooldusvahendi kasutamisel kuivab põrand ühtlasemalt ja seeläbi väheneb ülekuivamise ja pragude tekkimise oht. Tsemendi leeliselisus ei nõrgenda järelhooldusvahendi Kiilto Care mõju, ainel on ka hea niiskuskindlus.
Sobib enamlevinud põrandakatte tüüpide alla: pehmendusega vinüül, vinüül, tekstiil, parkett, laminaat, klinker, kivi jne. Kuna ‏‏järelhooldusvahend vähendab aluspinna imavust, on soovitatav eemaldada Kiilto Care lihvimise teel enne korgist põrandakatte, linoleumi ja aluspinnale liimitava parketi paigaldamist.
Sobib ka betoonpõranda järelhooldusvahendiks (NB! tsemendiliim tuleb eelnevalt eemaldada). Sobib tolmusidumisaineks kergelt koormatavatel tasandatavatel põrandatel.
Järelhooldusvahendiga käsitletud põranda võib vajadusel kruntida (1:4) veega lahjendatud Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga ning tasandada.

Kulu

1 l Kiilto Care + 2 l vett = 3 l -> 20–30 m²

Pakendi suurus
EAN-kood
5 l 6411512277059
Pakendi suurus 5 l
EAN-kood 6411512277059
 
Värvid

Valge

Erikaal

1

Ladustamine

Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.

Kulu

1 l Kiilto Care + 2 l vett = 3 l -> 20–30 m²

Pakendi suurused

5 l plastnõu

Külmakindlus

Jäätub

Kasutustemperatuur

Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C

Klassifikatsioonid

M1

Kasutusjuhis

Põrandalt tuleb eemaldada tsemendiliim, tolm ja rasv. Segage Mix Kiilto Care veega suhtes 1:2. Segu võib kanda pinnale tasandamisele järgneval päeval õhukese kihina näiteks harja või kummilabidaga. Kõndimiskuiv u 30 min peale pinnalekandmist. Vältida Kiilto Care’i loikude tekkimist.
Järelhooldusvahendi kasutamine aeglustab mõne võrra põrandakonstruktsiooni kuivamist. Aluspõranda niiskustaseme usaldusväärseks hindamiseks tuleb teha niiskusmõõtmine.

Keskkond ja ohutus

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

M1 EmissiooniklassLEEDSoome Võtmelipp